Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Trafik og veje Beskæring af træer og buske langs veje

Beskæring af træer og buske langs veje

Hvorfor skal træer og buske beskæres?

Træer og buske på private arealer langs vejen, både offentlige kommuneveje og private fælles veje skal beskæres, så de ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget, er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, vedligehold af vejanlægget, udsyn til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden. Beplantning kan også skygge for lyset på vejen og dermed forringe trafiksikkerheden.

Hvad siger reglerne om beskæring?

Her står blandt andet: "Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning."

Kommunen har således bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis de er til gene for vejen og dens brugere. Hvis grundejeren ikke er hjemme, kan den første uformelle henvendelse ske pr. brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud.

Hvordan bør træer og buske beskæres?

Der findes ingen centralt fastsatte bestemmelser for hvordan beskæringen af træer og buske langs veje skal ske. Ærø Kommune har ikke fastsat lokale bestemmelser for beskæring af træer og buske langs vejene i kommunen.

Hvis der i kommunen ikke er fastsat lokale regler om beskæring af træer og buske langs vejene kan følgende vejledning anvendes. Træer og buske bør beskæres således at:

 • Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
 • Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.
 • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Hvornår bør træer og buske beskæres?

Generelt kan træer og buske beskæres hele året. Fastlæggelsen af beskæringstidspunktet baseres derfor på en afvejning af forskellige hensyn:

 • Biologiske hensyn - Det anbefales at beskære om sommeren, når træerne er biologisk aktive og hurtigt kan reagere på beskæringsindgrebet.
 • Æstetiske hensyn - Enkelte slægter bør beskæres lige efter løvfald for at undgå generende "blødning" fra beskæringsstederne
 • Praktiske hensyn - Træbeskæring udføres ofte om vinteren, hvor kronens form og struktur bedre ses, når træet står uden blade.

Herning Kommunes Stadsgartner er kommet med følgende råd til hvordan træer beskæres:

 • Hvis et træ er placeret så tæt på kørebanen, at en beskæring vil blive nødvendig, er det en fordel at gennemføre beskæringen så tidligt som muligt i træets levetid. Herved begrænses sårets størrelse og træet har lettere ved at hele det.
 • Ved en egentlig bortskæring af krongrene, bør snittet foretages, hvor grenen møder stammens bark, typisk ca. ½ - 1 cm ude af grenen, markeret ved en barkvold.
 • Skær aldrig en gren midt over. Enten dør den og kan blive et angrebssted for svampesygdomme som forhindrer træet i selv at sårhele eller den kvitterer ved et antal vandris der medfører, at der få år efter skal klippes igen.
 • Er der tale om en lettere tilbageskæring af tynde krongrene skæres der umiddelbart over en sidegren, som på naturlig måde kan fortsætte væksten.

Mere om beskæringsmetoder, -tidspunkter og -intervaller findes i Dansk Træplejeforeningens bog: Beskæring af træer.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00