Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og forebyggelse Sundhedsprofilundersøgelse: Hvordan har du det?

Sundhedsprofilundersøgelse: Hvordan har du det?

I marts 2022 blev den nationale sundhedsprofilundersøgelse, Hvordan har du det? Offentliggjort. Undersøgelsen er gennemført for fjerde gang. Undersøgelsen er skabt på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet om at skabe sammenlignelige sundhedsprofiler for alle kommuner i Danmark. Undersøgelsen viser et billede af helbredstilstanden hos Region Syddanmarks borgere, hvor Ærø Kommune kan sammenlignes med de øvrige 21 syddanske kommuner.

I februar til maj 2021 modtog 2.500 ærøboere et spørgeskema med i alt 87 spørgsmål om sundhed, trivsel, sundhedsadfærd og sygdom.

Derfor er undersøgelsen vigtig

Resultatet af undersøgelserne giver sundhedsvæsenet en enestående mulighed for at sætte ind med forebyggelse og behandling de rigtige steder. Diabetes, KOL, hjerte - kar - sygdomme og forhøjet blodtryk er sygdomme, ærøboerne døjer med. Kroniske sygdomme griber voldsomt ind i hverdagen og livskvaliteten for de berørte borgere og deres pårørende. Det er dog sygdomme, hvor vi kan forebygge og reducere forekomsten, hvis vi griber tidligt ind. Sundhedsprofilundersøgelsen kan hjælpe til med at målrette indsatserne.

Det viser sundhedsprofilundersøgelsen

Undersøgelsen viser et øjebliksbillede af borgernes sundhed og sygelighed i 2021, og samtidig giver undersøgelsen mulighed for at sammenligne med de tidligere gennemførte undersøgelser i 2010, 2013 og 2017. Således kan vi følge udviklingen i folkesundheden.

Resultaterne fra undersøgelsen er samlet i en rapport, der indeholder opgørelser på både regionalt og kommunalt niveau.

Sundhedsprofilen: ”Hvordan har du det 2021?”, kan findes via linket her:

Resultaterne fra undersøgelsen er samlet i en rapport, der indeholder opgørelser på både regionalt og kommunalt niveau.

 


Den nationale sundhedsundersøgelse, også kaldet Hvordan har du det?, har til formål at tilvejebringe data om borgernes sygdom, sundhed og trivsel.

Det særlige ved denne undersøgelse er først og fremmest det store antal borgere, der deltager samt det faktum, at undersøgelsen gennemføres ensartet i samtlige kommuner i Danmark på samme tid. Det gør undersøgelsen til den største nationale sundhedsundersøgelse, der nogensinde er gennemført i Danmark.

Undersøgelsen giver således unikke sammenligningsmuligheder på kommunalt og regionalt niveau, og yderst værdifuld viden til gavn for det forebyggende arbejde på sundhedsområdet.

Sundhedsundersøgelserne startede i 2010 og vil blive gentaget med en frekvens på 4 år, dog med den ene undtagelse, at anden profilundersøgelse allerede foretages 3 år efter den første fra 2010. Årsagen er, at sundhedsundersøgelserne herved tidsmæssigt kommer ind i en rytme således, at resultaterne kan anvendes i forbindelse med de sundhedsaftaler, der indgås mellem region og hver enkelt kommune.

Formålet med at gentage undersøgelsen er at få sammenlignelige resultater med undersøgelsen fra 2010, for på den måde at undersøge, om der er sket en udvikling i borgernes sygdom, sundhed og trivsel.

Hvem står bag sundhedsundersøgelsen?

Undersøgelsen er iværksat på baggrund af en aftale indgået i januar 2009 mellem KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.

Aftalen fastslår, at hver af de fem danske regioner skal gennemføre og finansiere indsamlingen af sundhedsprofiler i samtlige kommuner i landet baseret på et obligatorisk standardspørgeskema.

Læs også

Sundhedstilbud

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00