Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og forebyggelse Sundhed for børn og unge Sundhedsplejen

Sundhedsplejen

Velkommen til sundhedsplejen på Ærø

En sundhedspleje, hvor nærhed er et vilkår, der skaber gode betingelser for et tæt tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsplejerske, og jer - Ærøske børn, unge og familier.

Formålet med kontakten er, at vi sammen skaber de bedste muligheder for at sikre sunde, raske børn og unge i trivsel.

Sundhedsplejersken er et tilbud til alle børn og unge på Ærø og deres forældre.

Som kommende forældre vil i allerede møde sundhedsplejersken under graviditeten og børnene vil blive fulgt fra baby til ung.

Sundhedsplejersken er ansat i Børn- og ungeafdeligen i Ærø Kommune og har et tværfagligt samarbejde med dagtilbud, skoler, sagsbehandlere og familierådgiver.

En sundhedsplejerske er en sygeplejerske, som har suppleret sin uddannelse med 1½ års efteruddannelse, og som har 3 års erfaring fra børneafdelinger, barselsafdelinger og hjemmesygeplejen. Har hermed stor erfaring med at arbejde med børn, unge og deres familier

Der bliver tilbudt vejleding, rådgivning og støtte ud fra familiens præmisser.

Kontakt sundhedsplejerske Cæcilie Siø Holm Pedersen på telefon: 23701207 eller e-mail csp@aeroekommune.dk

 

          

Sundhedsplejen tilbyder:

Hos sundhedsplejen følger vi børnene på Ærø gennem hele deres opvækst.

Graviditet, baby og småbørn

Vi indleder vores samarbejde allerede under graviditeten. 

Sundhedsplejersken kommer sammen med jordemoderen på besøg i hjemmet omkring to måneder før fødslen.

Vi kan snakke om emner som graviditet, amning, ernæring, trivsel, pasning, pleje, stimulation og udvikling.

Sundhedsplejersken deltager også i fødselsforberedelse sammen med jordemoderen.

Derudover er der hjemmebesøg, når barnet er:

 • 4 til 6 dage
 • 10 til 14 dage
 • 1 måned
 • 2 måneder
 • 4 til 6 måneder
 • 8 til 10 måneder
 • 1,5 år
 • 3 år

Under hjemmebesøgende møder og ser sundhedsplejersken jer i jeres vante rammer. Det giver et godt udgangspunkt for at vejlede ud fra jeres behov.

Formålet er, er vi sammen sikrer jeres barn en sund og fysisk, psykisk og motorisk udvikling, og at I modtager støtte til at mestre de udfordringer, der er forbundet med at være spæd- og småbørnsfamilie.

Der bliver talt om amning, søvn, kost, udvikling, pleje, renlighed, sprog, sygdomsforebyggelse med videre, og I bliver vejledt og støttet som familie, så I har mulighed for at trives bedst muligt.

Når sundhedsplejersken kommer på besøg, får I udleveret bogen Sunde børn, udgivet at sundhedsstyrelsen. Derudover får i anbefalet forskellige apps til kommende og nybagte forældre.

I skolealderen

Når jeres barn når skolealderen, er sundhedsplejersken, den gennemgående person i forhold til at vurdere jeres barns sundhed gennem skolegangen. Al kontakt forudsætter jeres godkendelse.

Sundhedsplejersken har både individueller samtaler  med barnet i 0. klasse, 6. klasse og 8. klasse, samt gruppesamtaler i 1. klasse og 4. klasse.

Derudover undervises der på tværs af årgangene i SUNDHED og TRIVSEL. Det kan foreksempel være i emner som håndhygiejne, pubertet, grænser, sund kost og søvnens vigtighed. Formålet er, at børn og unge lærer at forstå deres krops signaler og betydningen af fysisk, psykisk og social sundhed, så de selv bliver handledygtige i forhold til deres sundhed og trivsel.

Sundhedsplejersken tilbyder desuden samtaler til børn og unge ved behov, og I er som forældre altid velkomne til at kontakte hende.

Derudover medvirker sundhedsplejersken sammen med familiekonsulenten ved skilsmissegrupper kaldet ”PUSTERUMMET” og i tilbuddet ”SUND VÆGT I FAMILIEN” sammen med en diætist.

Sundhedsplejersken deltager månedligt i tværfaglige møder på skolen, hvor hun bidrager med sit sundhedsfalge perspektiv  i forhold til de udfordringer et givent barn eller ung måtte møde.

Du bliver tilbudt at komme i en forældregruppe af din sundhedsplejerske. Det sker typisk når barnet er 6 til 8 uger gammel. Vi samler omkring 4 forældrepar i en gruppe, hvor børnene er født på nogenlunde samme tid.

Vi mødes i sundhedsplejens lokaler på Marstal Skole. Ind i mellem disse møder, besøger I hinanden privat.

Hvad kan gruppen bruges til?

 • Samvær med ligestillede forældre, som man kan drøfte babyrelaterede spørgsmål med og give og modtage gode råd
 • Erfarings udveksling
 • Skabe netværk
 • Få undervisning af sundhedsplejersken i relevante emner og diskutere fødslen, amning, flaske, gråd, søvn, motorik, søskende, parforhold, mad, kost, med mere.

Forventninger til at deltage i en forældregruppe

 • Man skal have lyst til at bruge tid på gruppen
 • Deltage aktivt i fællesskabet i gruppen
 • Åbenhed og respekt for hinandens forskellighed

Guidelines

 • Nogle grupper mødes hver uge, andre hver anden uge
 • Mødested: hjemme, ude eller ved fælles aktiviteter
 • Afstem forventninger
 • Lav klare aftaler omkring mødets varighed, forplejning, aflysning med mere.

God fornøjelse 

Dit nyfødte barn sover meget. Måske undrer du dig over, at dit barn sover det meste af tiden. Men det er ofte helt normalt og ikke noget at bekymre sig over.  

Læs i denne artikel om nyfødte børns søvn på Sundhedsplejersken.dk

Denne artikel repræsenterer væsentlige hovedpointer om børn og søvn, børns behov for søvn i forhold til alder og sovevaner.

Dit spædbarn græder. Gråden er simpelthen dit barns vigtigste kommunikationsmiddel. Hvilke forventninger der er realistiske til barnegråd, kan du måske få en idé om i denne artikel.

Her kan du læse om dit barns motoriske udvikling og få ideer til hvordan du kan stimulere dit barn:

Giv dit barn lyst til at lære Komiteen for sundhedsoplysning

Budskabet i denne bog er, at man kan nå meget langt ved at stimulere børns basale sanser. Især er det vigtigt at stimulere følesansen og balance- og bevægesansen i barnets første leveår. Bogen kommer med en lang række forslag til, hvordan man kan stimulere barnets sanser og dermed fremme barnets lyst til at lære. 
Bogen handler om perioden fra fødslen, til barnet er 3 år. 

 • Barnets sanseudvikling trin for trin  
 • Sådan stimulerer du barnets forskellige sanser
 • Alarmklokker, hvad kan du gøre

Her kan du også læse om barnets motoriske udvikling:

Lille menneske

Der sker en kolossal udvikling det første år af barnets liv, fra det nyfødte barn der ammes, til barnet spiser med af familiens mad. I løbet af det første år ændres maden gradvist fra at være flydende til at blive almindelig mad. Det er vigtigt at følge barnets udvikling og tilbyde den rette mad også efter, at barnet er blevet 1 år.

Bogen her giver svar på spørgsmål ud fra de anbefalinger om ernæring, som findes fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Hent bogen her:  Mad til små - fra mælk til familiens mad

Bogen kan købes hos de fleste apoteker eller hos:

Komiteen for Sundhedsoplysning
Classensgade 71, 45.sal.
2100 København Ø

Som forældre kan man, ved at følge et par enkle råd undgå, at ens børn bliver solskoldede og i det hele taget får for meget sol.

Læs mere om børn og sol på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Læs her om børnesikkerhed:

Ærø Kommunes diætist og sundhedsplejerske tilbyder familiesamtaler til familier med overvægtige børn og unge. Med udgangspunkt i netop jeres familie får I vejledning, støtte og redskaber til en sund hverdag med bevægelse og gode madvaner, der fører til en sund og positiv vægtudvikling.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet henvender sig til familier med børn og unge i alderen 3 til 17 år, der kæmper med overvægt, det vil sige  har et BMI over 90-percentilen for køn og alder. Hvis du er i tvivl om dit barns BMI, kan du spørge din læge, sundhedsplejerske eller diætist.

Forløbet
Forløbet strækker sig over en periode på 2 år med familiesamtaler hver 6 til 8 uge og fællesarrangementer med andre familier.  

Deltagelse kræver henvisning fra egen læge.

Kontakt
Sundhedsplejerske Cæcilie Siø Holm Pedersen
E-mail: csp@aeroekommune.dk
Telefon: 2370 1207

Klinisk diætist for Sundhed og Forebyggelse Tina Vilhelmsen 
E-mail: tin@aeroekommune.dk 
Telefon: 2497 3049

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00