Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Natur og miljø Vand og spildevand Drikkevand Tilsyn med almene vandværker

Tilsyn med almene vandværker

For at sikre drikkevandets kvalitet fører kommunen tilsyn med de fire vandværker, som leverer vand til borgere i kommunen.

Ærø Kommunes medarbejder tilser de dele af vandværkerne, som er tilgængelige for inspektion. Det vil i praksis sige boringer og vandbehandlingsanlægget. Derudover kan vi kræve dokumentation for tilstanden af det, som vi ikke kan se.

Vandværkerne og boringerne tilses normalt en gang årligt.

Tilsynsrapporterne af Ærø Kommunes tilsyn offentliggøres på denne side, og kan se under de respektiver vandværker til højre på skærmen. 

Se tilsynsrapporter

21. juni. 2021
 

Tilsyn Rise Vandværk

Ærø Kommune har den 17. juni 2021 foretaget et varslet tilsyn med Rise Vandværk. Fra vandværket deltog Ulrik Petersen og Kaare Grydehøj. Der var tale om et ordinært anmeldt tilsyn, udført med hjemmel i drikkevandsbekendtgørelsen

Kvalitetsstyringssystem.

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg fremgår det, at alle vandværker der leverer mere end 17.ooo m3 vand skal have indført et kvalitetssikringssystem senest 31. december 2014.

Den leverede vandmængde er inklusiv evt. købt vand men eksklusiv eventuelt solgt vand.

Rise Vandværk skal altså opfylde kravene i bekendtgørelsens § 3. Det betyder vandværket ska indfører et ledelsessystem som indeholder følgende 5 elementer:

 • Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem og kvaliteten af dette.
 • Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning og reparation.
 • Vurdering af risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne og en prioritering af indsatsen efter risiko for forurening af vandet.
 • Handleplan, der følger op på den prioriterede indsats.
 • Opfølgning og dokumentation for ovenstående

Ved tilsynet talte vi om muligheden for at benytte et digitalt ledelsessystem f.eks. Tethys. Tethys er Danske Vandværkers digitale ledelsessystem.

Eksempler på tjeklister og handleplaner kan f.eks. findes i FVD`s håndbog nr. 5 for bestyrelsesmedlemmer. På FVD hjemmeside www.fvd.dk under ledelsessystem findes ligeledes tjeklister m.v. som vandværket kan lade sig inspirere af.

Underretningspligt og tilsynsmyndighedens rolle.

Rise Vandværk skal underrette Ærø Kommune, Teknisk Afdeling om indførelsen af kvalitetsledelse jf. §§ 2-4 senest 6 måneder efter indførelsen.

Fra Rise Vandværk mangler Teknisk Afdeling oplysninger om, at der er gennemført en kortlægning og risikovurdering af forsyningen og der er udarbejdet en handleplan

Forbrugerinformation om analyseresultater:

Vandværket offentliggøre analyserapporterne på deres hjemmeside.

Af vedlagte tilsynsrapporter fremgår tilsynets oplysninger og aftaler samt bemærkninger om ændringer vedrørende vandværkets indretning og drift.

Vandværket og boringer fremstår renholdt og pænt vedligeholdt.

[1] Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1110 af 30/05/2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

[2] Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 08/2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

Tilsynsrapport (2021)

Tilsynsrapport for boringer (2021)

08. juni 2021

Tilsynsbrev Søby Vandværk

Ærø Kommune har den 7. juni 2021 foretaget et varslet tilsyn med Søby Vandværk. Fra vandværket deltog Ejgil Jensen og Roar Thomsen. Der var tale om et ordinært anmeldt tilsyn, udført med hjemmel i drikkevandsbekendtgørelsen [1]

Kvalitetsstyringssystem.

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg[2] fremgår det, at alle vandværker der leverer mere end 17.ooo m3 vand skal have indført et kvalitetssikringssystem senest 31. december 2014.

Den leverede vandmængde er inklusiv evt. købt vand men eksklusiv eventuelt solgt vand.

Søby Vandværk skal altså opfylde kravene i bekendtgørelsens § 3. Det betyder vandværket ska indfører et ledelsessystem som indeholder følgende 5 elementer:

 • Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem og kvaliteten af dette. Kortlægning er opfyldt via Blue Control
 • Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning og reparation. Kortlægning er opfyldt via Blue Control.
 • Vurdering af risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne og en prioritering af indsatsen efter risiko for forurening af vandet. Ikke opfyldt
 • Handleplan, der følger op på den prioriterede indsats. Ikke opfyldt
 • Opfølgning og dokumentation for ovenstående. Ikke opfyldt

Eksempler på tjeklister og handleplaner kan f.eks. findes i FVD`s håndbog nr. 5 for bestyrelsesmedlemmer. På FVD hjemmeside www.fvd.dk under ledelsessystem findes ligeledes tjeklister m.v. som vandværket kan lade sig inspirere af, når I løbende skal følge op på og dokumentere, af vandværket har gennemført de planlagte tiltag.

Søby Vandværk har ikke opdelt vandværket i hygiejnezoner. Der er ikke noget krav om inddeling i hygiejnezoner, men har opsat skilte med rød og gul zoner.

Underretningspligt og tilsynsmyndighedens rolle.

Søby Vandværk skal underrette Ærø Kommune, Teknisk Afdeling om indførelsen af kvalitetsledelse jf. §§ 2-4 senest 6 måneder efter indførelsen.

Fra Søby Vandværk mangler Teknisk Afdeling oplysninger om, at der er gennemført en risikovurdering af forsyningen og der er udarbejdet en handleplan

Forbrugerinformation om analyseresultater:

Vandværket offentliggøre analyserapporterne på deres hjemmeside. Af vandværket hjemmeside fremgår det, at der ikke er lagt resultater op siden den 16.07.2020. Hvis vandværket ønsker at benytte sin hjemmeside til offentliggørelse af analyseresultater opfordres der til, at det gøres løbende ellers bør man vælge en form, hvor der kun offentliggøres resultater en gang årligt.

Af vedlagte tilsynsrapport fremgår tilsynets oplysninger og aftaler samt bemærkninger om ændringer vedrørende vandværkets indretning og drift.

Vandværket fremstår renholdt og godt vedligeholdt.

[1] Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1110 af 30/05/2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

[2] Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 08/2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

Tilsynsrapport (2021)

Tilsynsrapport for boringer

15. juni 2021

Tilsyn Ærøskøbing Vandværk.

Ærø Kommune har den 9. juni 2021 foretaget et varslet tilsyn med Ærøskøbing Vandværk. Fra vandværket deltog Poul Petersen og Johan Røhling. Der var tale om et ordinært anmeldt tilsyn, udført med hjemmel i drikkevandsbekendtgørelsen[1].

Kvalitetsstyringssystem.

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg[2] fremgår det, at alle vandværker der leverer mere end 17.ooo m3 vand skal have indført et kvalitetssikringssystem senest 31. december 2014.

Den leverede vandmængde er inklusiv evt. købt vand men eksklusiv eventuelt solgt vand.

Ærøskøbing Vandværk skal altså opfylde kravene i bekendtgørelsens § 3. Det betyder vandværket ska indfører et ledelsessystem som indeholder følgende 5 elementer:

 • Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem og kvaliteten af dette.
 • Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning og reparation.
 • Vurdering af risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne og en prioritering af indsatsen efter risiko for forurening af vandet.
 • Handleplan, der følger op på den prioriterede indsats.
 • Opfølgning og dokumentation for ovenstående

Dette har vandværket opfyldt vil systemet Tethys. Tethys er Danske Vandværkers digitale ledelsesystem.

Hele vandforsyningsanlægget er digitalt kortlagt via Tvilum.

Ærøskøbing Vandværk har valgt ikke at opdele vandværket i hygiejnezoner, men har valgt at hele vandværket er rød zone når der åbnet til råvandstank eller filtre.

Forbrugerinformation om analyseresultater:

Vandværket offentliggøre analyserapporterne på deres hjemmeside.

Af vedlagte tilsynsrapport fremgår tilsynets oplysninger og aftaler samt bemærkninger om ændringer vedrørende vandværkets indretning og drift.

Vandværket og boringer fremstår renholdt og pænt vedligeholdt.

[1] Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1110 af 30/05/2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

[2] Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 132 af 08/2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

Tilsynsrapport (2021)

Tilsynsrapport for boringer (2021)

 8. juli 2021

Tilsyn Marstal Vandværk, Ærø Vand A/S

Ærø Kommune har den 24. juni 2021 foretaget et varslet tilsyn med Marstal Vandværk.

I tilsynet deltog Søren Kristensen fra Ærø Vand A/S samt Susanne Chemnitz Frederiksen fra teknisk afdeling. Der var tale om et ordinært anmeldt tilsyn, udført med hjemmel i drikkevandsbekendtgørelsen[1].

Af vedlagte tilsynsrapporter fremgår tilsynets oplysninger og aftaler samt bemærkninger om ændringer vedrørende vandværkets indretning og drift.

Ærø Kommunen har ikke yderligere bemærkninger.

 

[1] Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 01/06/2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Tilsynsrapport (2021)

Tilsynsrapport for boringer (2021)

Læs også

Rise Vandværk

Søby Vandværk

Ærøskøbing Vandværk

Ærø Forsyning ( Marstal Vandværk)

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00