Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Natur og miljø Affald Husholdningsaffald

Husholdningsaffald

Det er Ærø Forsyning som håndterer blandt andet  husholdningsaffald på Ærø.

I kan læse mere om hvordan du skal sortere dit husholdningsaffald og bruge affaldsordningerne på deres hjemmeside.

I boksene herunder kan du finde relevante oplysninger om Ærø Kommunes affaldsordning i forhold til husholdningsaffald.

Ved at klikke på tømningsdage får du mulighed for at se og printe en præcis oversigt over tømning af affald ved din husstand.

Under Affald On-line kan du: 

  • Indberette manglende tømning af dagrenovation, genanvendeligt affald
  • Bestille ny affaldscontainer
  • Stille spørgsmål til eller kommentere din affaldshåndtering

I affaldsfolderen kan du læse om, hvordan du skal sortere dit affald, og indsamlingsruterne giver dig et overblik over, hvordan og hvornår, der samles ind i hele dit område.

Aktuelt:

Takstblad Ærø forsyning 

Derfor opkræver vi stadig moms af affaldsgebyrer

Du skal sortere dit affald og bruge beholdere, genbrugsstationer og ordninger i kommunen

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer i afhentning, bestille en ny beholder m.m.

Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed.

Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald.

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen 'Vejene i snevejr'.

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.

Skrevet af borger.dk

Lovgivning

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Læs også

Miljøministeriet

Kontakt

Ærø forsyning

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00