Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur og fritidsliv Prisuddelinger

Prisuddelinger

Hvert år uddeler Ærø Kommune fire priser for særlige indsatser inden for henholdsvis handicapområdet, idrætsområdet og kulturområdet. Prisvinderne modtager 2.000 kroner.

Priserne bliver uddelt i december hvert år. 

Vil du indstille en kandidat, forening eller virksomhed, som har ydet en særlig indsats for frivilligområdet, handicappede, idrætslivet og kulturlivet på Ærø?

Send en indstilling med begrundelse til mail lis@aeroekommune.dk senest den 1. november.
Mærk din indstilling: Handicapprisen, Idrætsprisen, Frivilligprisen eller Kulturprisen. 
Husk at oplyse kontaktoplysninger på både indstiller og indstillede.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til priserne.

Fristen er den 1. november.

Handicapprisen uddeles af Handicaprådet.

Formålet er at motivere til flere initiativer på handicapområdet samt at sætte fokus på handicapområdet og anerkende en særlig indsats, som har været til gavn for handicappede borgere i Ærø Kommune.

Prisen gives til personer, foreninger, private firmaer, offentlige institutioner eller ansatte, som har ydet en ekstraordinær indsats på handicapområdet, fremmet handicappedes vilkår eller har udvist kreative og anderledes initiativer til gavn for handicappede i Ærø Kommune.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til Handicapprisen. 


Idrætsprisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget.  

Formålet er at anerkende det store arbejde, som de frivillige yder i idrætslivet.

Prisen gives til personer, team eller hold, som i løbet af året har udmærket sig ved en særlig indsats indenfor idrætsområdet i kommunen.
Prisen kan gives til

 • en aktiv person
 • en leder/lederteam
 • et hold eller en gruppe

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til prisen. 

Kulturprisen uddeles af Kultur– og Socialudvalget. Formålet er at fremme kulturlivet i Ærø Kommune.

Prisen gives til grupper, foreninger, institutioner, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, som har ydet en særlig indsats i kulturlivet. For eksempel:

 • en fremragende indsats inden for det kulturelle eller kunstnerisk område
 • en markant indsats for at forbedre det gode kulturliv på Ærø
 • bidrag som fremmer og synliggør kulturelle aktiviteter i Ærø Kommune
 • kulturelt mod og nytænkning
 • initiativtager, igangsætter og inspirator på det kulturelle område.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater til prisen.

De indkomne forslag bedømmes af Kultur- og Socialudvalget. 


Frivilligprisen uddeles af Kultur- og Socialudvalget.

Prisen gives til grupper, foreninger, personer eller projekter, som har gjort en forskel i det frivillige sociale og humanitære arbejde. For eksempel:

 • Har styrket trivslen for en gruppe borgere
 • Har synliggjort kvaliteten ved frivilligt arbejde
 • Har sat fokus på en overset problematik
 • Har skabt nye aktiviteter inden for det frivillige område.

Formålet er at  anerkende og sætte fokus på vigtigheden af det frivillige arbejde i Ærø Kommune.

Alle kommunens borgere har mulighed for at indstille kandidater.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00