Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Kultur og fritidsliv Foreninger Tilskud til foreninger - Ærøordningen Retningslinjer for Ærøordningen

Retningslinjer for Ærøordningen

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter i Ærø Kommune i henhold til lov om støtte til  Folkeoplysning.

Retningslinjerne indeholder følgende områder:

 1. Kriterium for modtagelse af tilskud og behandlingsprocedure for Folkeoplysningsudvalget.
 2. Økonomisk tilskudsordning for aktiviteter i Ærø Kommune.
 3. Tilskud til materialer.
 4. Forretningsgang mellem Folkeoplysningsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad. 1. Kriterium for modtagelse af tilskud.

For at blive godkendt som folkeoplysende forening, der kan modtage tilskud jf. Folkeoplysningsloven skal foreninger overfor Folkeoplysningsudvalget dokumenterer:

at foreningen har en vedtægt som indeholder oplysning om:

 1. Foreningens formål
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 4. Foreningens hjemsted
 5. Betingelser for medlemskab
 6. Tegningsret for foreningen
 7. Procedure for vedtægtsændringer
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Derudover skal dokumenteres, at mindst 75 % af alle aktive medlemmer har bopæl i Ærø Kommune.

Opgørelse af medlemstal foretages pr. 31.12. året for.

For at modtage tilskud til børn og unge under 25 år, skal:

 • medlemmerne deltage på et hold, hvor der er tilknyttet en leder/træner.
 • der være en aktivitet som foregår mindst 20 uger om året.
 • der betales kontingent til aktiviteten.
 • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål                                  

Ad. 2. Økonomisk ordning.

Det samlede beløb afsat til Ærø-ordningen fordeles efter følgende principper:

Grundtilskud:  Alle klubber får et grundtilskud på 2.000 kr.

Udviklings-og Materialetilskud:  Der afsættes 135.000 kr. til Udviklings- og materialetilskud.

Det resterende beløb kaldes fordelingssummen.

Ekstra grundtilskud: 15 procent af fordelingssummen afsættes til ekstra grundtilskud. Det afsatte beløb fordeles mellem alle foreningernes samlede antal medlemmer forholdsmæssigt mellem alle tilskudsberettigede foreninger.

Aktivitetstilskud: 50 procent af fordelingssummen afsættes til aktivitetstilskud. Det afsatte beløb fordeles mellem alle foreningers samlede antal medlemmer mellem 0 - 25 år forholdsmæssigt mellem alle tilskudsberettigede foreningers medlemmer mellem 0 - 25 år

Kursustilskud: 5 procent af fordelingssummen afsættes til kursustilskud. Det afsatte beløb fordeles mellem alle foreningernes samlede kursusudgifter forholdsmæssigt mellem alle tilskudsberettigede foreninger.

Ved kursusudgifter forstås udgifter i forbindelse med aktive og lederes deltagelse i kurser under de respektive hovedorganisationer.

Rejsetilskud: 30 procent af fordelingssummen afsættes til rejsetilskud. Det afsatte beløb fordeles mellem alle foreningernes samlede rejseudgifter forholdsmæssigt mellem alle tilskudsberettigede foreninger.

Ved rejseudgifter forstås udgifterne ved rejse til og fra Ærø i forbindelse med medlemsarrangementer med andre foreninger, klubber og kredse, hvor arrangementet er beregnet til udfoldelse af foreningens, klubbens eller kredsens formål. Eventuelle rejsetilskud fra stat, region eller organisationer skal fratrækkes for tilskudsberegning.

Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget.

Foreninger m.v. der ønsker tilskud til aktiviteter, skal senest 1. april indsende ansøgning. Der skal ikke medsendes bilag til ansøgningen, dog skal medlemslister og regnskab forevises såfremt Kultur- og socialafdelingen anmoder herom. Ansøgningen baseres på sidste års aktiviteter og regnskab.

Ad. 3. Tilskud til materialer.

Beløbet fordeles efter følgende principper:

 1. Der er afsat 135.000 kr. til materialetilskud
 2. Puljen deles op i to dele, hvis puljen ikke bliver brugt i 1.runde, videreføres det resterende beløb til 2 runde.
  Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. november
  Der annonceres i Ærø ugeavis samt på Ærø kommunes hjemmeside forud for ansøgningsfristerne
 3. En forening kan max. få udbetalt 8.500 kr. i tilskud pr. år.
 4. Der skal være en egenbetaling på 50%
 5. Materialetilskud kan søges til alle aktiviteter i foreningen og der bliver ikke differentieret mellem aldersgrupper.
 6. Ordningen administreres af Folkeoplysningsudvalget.
 7. Kan søges af alle foreninger og selvorganiserede grupper, som ikke hører under Ærø-ordningen

Ad. 4. Forretningsgang vedr. budgetlægning og behandling af sager fra foreninger med mere:

Folkeoplysningsudvalget fremsender forslag til budgetramme til Kommunalbestyrelsen. Tilskudsrammen fastsættes hvert år ved kommunens budgetlægning, hvor Folkeoplysningsudvalget umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for det kommende år får fremsendt afgørelsen af budgetrammen.

Herudover behandler Folkeoplysningsudvalget alle sager fra foreninger, klubber og kredse, der modtager tilskud efter ordningen.

Indstillet af Folkeoplysningsudvalget, den 9. november 2015

Jacob Balslev
Formand for Folkeoplysningsudvalget

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen, den 10.feb 2016

Jørgen Otto Jørgensen
Borgmester

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00