Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Integration Repatriering

Repatriering

Ærø kommunes arbejde med repatriering dec. 23

Ærø kommunes beskrivelse af arbejdet med at rådgive og informere borgere i målgruppen herfor om muligheder for repatriering efter repatrieringsloven.

Denne udgave er udarbejdet december 2023 og er gældende for hele 2024. Der tages dog forbehold for lovændringer i perioden.

Af integrationslovens §20b fremgår, at ”kommunalbestyrelsen har pligt til som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet at vejlede udlændingen om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven. Vejledning skal gives i forbindelse med den løbende opfølgning på kontrakten efter §20, stk. 1”

I praksis betyder dette i Ærø kommune, at integrationsteamet i forbindelse med de lovpligtige samtaler om kontrakten efter integrationsloven, minimum en gang årligt, tilbyder integrationsborger i integrationsprogram vejledning om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven. Jævnfør repatrieringslovens §5

Har den udenlandske borger opholdt sig i Danmark i mere end 5 år, således at den pågældende borger er ude over integrationsprogrammets forløb, laver integrationsteamet en individuel vurdering, om pågældende skal tilbydes den dedikerede vejledningssamtale om muligheder for repatriering.

Dette vil primært gælde de borgere, som inden for de seneste 36 måneder i mindst 18 måneder har modtaget offentlig forsørgelse (ligeledes jævnfør repatrieringslovens §5). I dette tilfælde vil dedikeret vejledning om muligheder for repatriering foregå i forbindelse med borgers samtaleforløb med sagsbehandler.  

Ved både den systematiske vejledning og den dedikerede vejledning vil det gøre sig gældende, at den enkelte borger vejledes om ret og pligt efter gældende lovgivning om repatriering. I forlængelse heraf vil Ærø kommune ligeledes informere og henvise til rette instanser, såfremt borger ønsker at benytte sig af mulighederne for og hjælp til repatriering.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00