Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Handicap og psykiatri Handicapkørsel

Handicapkørsel

I Ærø Kommune findes forskellige kørselsordninger for kommunens borgere.

Reglerne for bevilling og bestilling af kørsel er forskellige alt efter, hvor du skal hen.

I kørselsordningen optages svært bevægelseshæmmede personer, blinde og stærkt svagsynede, synsstyrke 10 % eller mindre, som er fyldt 18 år, og har fast bopæl i en af de 10 fynske kommuner.

Det afgørende kriterium er, at du på grund af dit fysiske handicap ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik, bus og telekørsel. Ligeledes skal du benytte et ganghjælpemiddel, som skal være bevilget af kommunen eller du skal være berettiget hertil grundet din fysiske tilstand.

Blinde og stærkt svagsynede skal ved ansøgning vedlægge kopi af medlems-, ledsager-, eller rejsekort fra Dansk Blindesamfund.
Din helbredsmæssige situation skal have varig karakter, det vil sige  den skal have været til stede eller forventes at være til stede mindst 1 år. Ved midlertidigt handicap under 1 år kan du ikke optages i ordningen og ved midlertidigt handicap over 1 år skal ansøgningen revurderes af kommunen.

Det er kommunen, der visiterer dig til ordningen. Derefter skal du selv bestille dine ture telefonisk hos FynBus på telefon: 63112255.

Du skal udfylde og sende ansøgningsskemaet til Ærø Kommunes visitatorer på Mail: visitator@aeroekommune.dk

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00