Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Byg og bolig Nyttehaver

Nyttehaver

Ærø Kommune har 6  Nyttehaver beliggende ved Arrebohallen i Ærøskøbing.

Kommunen lejer nyttehaverne ud.

Fakta om Nyttehaverne:

  • Størrelse 288 m2.
  • Lejen opkræves en gang årligt, pris 2,12 pr. m2. i 2022.
  • Vandforbrug afregnes bagud.

Der gøres opmærksom på, at fremleje af Nyttehaverne ikke er tilladt.

Du skal være opmærksom på, at ventelisten er offentligt tilgængelig det vil sige, er du optaget på ventelisten, vil dine initialer fremgå på ventelisten på kommunens hjemmeside.

Når der er en ledig Nyttehave, vil den blive tilbudt personer, der er optaget på ventelisten og i prioriteret rækkefølge i forhold til datoen, de blev optaget på ventelisten.

Er du optaget på ventelisten og takker ”nej tak” til et tilbud, men fortsat ønsker at blive stående på ventelisten, vil tidspunktet du takker nej tak, blive din nye ”optagelsesdato” på ventelisten.

Hvis du gerne vil skrives op på ventelisten, så skriv en mail til parkvej@aeroekommune.dk eller kontakt Park og Vej 63525648

 

Forord

Ærø Kommune udlejer fra foråret 2022 nyttehaver på Statene i Ærøskøbing. Haverne har en størrelse på 288 m2. Leje af nyttehaverne sker efter ventelisteprincip.

Regulativet er udarbejdet for at opretholde et ensartet udtryk og forventning til brug af haverne. Overtrædelse af reglerne som beskrevet i dette regulativ, kan betyde opsigelse af nyttehaven.

§1 – Anvendelse af nyttehaver

Det påhviler enhver lejer, at dyrke sit lod som nyttehave og til enhver tid at holde den i sømmelig orden, fri for ukrudt og andre skadelige og invasive plantevækster, der kan være til gene for andre nyttehaver.

Jorden må udelukkende bruges til dyrkning af grøntsager, bær, blomster o.l. Grundene må ikke afskærmes med hæk, beplantes med buske, frugttræer mv.

Afskærmes grunden med anden form for hegn skal dette fjernes ved lejekontraktens ophør. Grundene må ikke henligge med plænegræs.

Ærø Kommune kan beslutte at udføre renholdelsesopgaven for lejers regning, efter behørigt varsel herom, såfremt nyttehaven ikke fremstår i sømmelig stand.

Kommunen afgør tvivlsspørgsmål i tilfælde af uenighed mellem lejerne om vedligeholdelse

§2 - Vand

Vandafgiften fordeles ligeligt på de udlejede nyttehaver.

§3 - Dyrehold:

Det er tilladt at medbringe egne kæledyr. Kæledyr må dog kun opholde sig i nyttehaverne når lejer selv er tilstede og må ikke være til gene for naboerne. Dyrehold som fx høns er ikke tilladt.

Hvis du ser en rotte har du pligt til at anmelde det. Anmeldelse kan ske via Ærø Kommunes hjemmeside

§4 - Bål:

Bål, grill eller afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i nyttehaverne.

§5 - Pesticider og andre kemikalier

Anvendelse af alle former for sprøjtegift i nyttehaverne forbudt, vælg i stedet en anden måde at bekæmpe ukrudt.

§6 – Haveaffald

Haveaffald skal fjernes fra haven eller komposteres på grunden. Det må ikke oplagres haveaffald uden for haverne.

§7 - Overnatning:

Det er ikke tilladt at slå telt, campingvogn eller lignede op til brug til overnatning i nyttehaverne.

§8 - Fremleje og lejeperiode

Fremleje af nyttehaven er ikke tilladt.

Lejen er tidsbegrænset fra 1. april til 31. marts med mulighed for forlængelse. Ved opsigelse skal haven afleveres i ryddet stand, klar til næste lejer.

§9 - Bopælspligt

Lejer af en nyttehave skal have fast bopæl i Ærø Kommune. Fraflyttes øen skal nyttehaven opsiges.

§10 – Bebyggelse

Det er ikke tilladt at opføre nogen form for bebygg

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00