Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Borgerservice Ø-støtte

Ø-støtte

Ærø Kommune har 2 støtteordninger i forbindelse med unge under 22 år, der påbegynder en ungdomsuddannelse.

Ø-støtte er en tilskudsordning for unge, der må bosætte sig udenfor Ærø i forbindelse med en ungdomsuddannelse.

Tilskudsordningen er fra 17-06-2021 udvidet for FGU elever under 18 år, dog således, at skoleydelsen modregnes i ø-støtten. 

Støtten kan søges af unge hjemmehørende i Ærø Kommune, som efter folkeskolen nødsages til at fraflytte Ærø i forbindelse med en ungdomsuddannelse.

Den støtteberettigede uddannelse skal være påbegyndt senest 2 år efter afslutningen af folkeskolens 9. eller 10. klasse og støtten kan maksimalt udbetales i en periode af 3 år og længst til det fyldte 22. år.

Det er en forudsætning for støtte, at den unges forsørger(e) bor på Ærø i støtteperioden.

Tilskudsordningen har virkning fra starten af den måned hvor uddannelsen starter og ophører i slutningen af den måned hvor uddannelsen ophører.

Ø-støtten består af 2 tilskud:

  • Grundtilskud for 2024 er 10.953,00 kr.
  • Grundtilskud ydes til alle indtil det fyldte 22 år.


Opholdstilskud for 2024 er 42.772,00 kr. *
Opholdstilskud ydes til alle indtil det fyldte 20. år
*Modtager den unge SU modregnes differencen mellem SU som udeboende og hjemmeboende.

Til elever på statens kostskoler og kostafdelingen ved Nyborg Gymnasium samt andre skolehjem ydes der ud over grundtilskuddet et tilskud svarende til forskellen mellem den faktiske opholdsbetaling og den skønnede udgift* ved at have eleven boende hjemme.

*Udgiften for 2024 er 19.322,00 kr.

Det samme gælder for Oure Kostgymnasium (dobbeltværelse), hvor den faktiske opholdsbetaling er inkluderet betaling til den gymnasielle undervisningsdel, men ikke til den del af betalingen, der gælder sport, dans, musik og skuespil. 

Ø-støtten er en skattepligtig B - indkomst for unge over 18 år.

Ø-støtten udbetales til den unges NemKonto midt i kvartalet, det vil sige  pr. 15 august, 15 november, 15 februar og 15 maj.

Der skal søges om ø-støtte til hvert skoleår.

Reglerne for ø - støtte findes på ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet udleveres fra Borgerservice eller det kan hentes i den blå boks herunder

Ansøgningsskemaerne skal være attesteret af uddannelsesstedet samt eventuelt vedlagt kopi af støttemeddelelse fra Statens Uddannelsesstøtte og tilbagesendes til Ærø Kommune.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00