Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Børn og unge Skoler Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning

Folkeskolelovens § 33, stk. 2 giver mulighed for, at forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning, hvis hjemmet ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private skoletilbud.

Ønsker forældrene selv at sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Børn- og ungeafdelingen i Ærø Kommune, inden undervisningen starter. Dette gør sig også gældende, hvis familien er ude af landet i under 6 måneder. Anmeldelsesblanketten kan hentes nederst på siden.

Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen (navn og cpr.nr.)
 • Hvor foregår undervisningen
 • Hvem underviser børnene

Jvf. Lov om friskoler og private grundskoler §§34-36.

Børn- og ungeafdelingen sender svar til forældremyndighedsindehavere med kopi til Marstal Skole, som står for tilsyn med hjemmeundervisning.

Krav til undervisningen
Undervisningens indhold skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Tilsyn
Tilsyn med barnets undervisning føres af Marstal Skole. Hvis I skal rejse ud af landet, skal tilsynsformen aftales med den tilsynsførende inden afrejse.
Der føres tilsyn mindst 1 gang årligt efter gældende regler, som beskrevet i  Lov om friskoler og private grundskoler § 35, og kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes til Børn- og ungeafdelingen. 

Den tilsynsførende vil tage kontakt til hjemmet for at aftale første tilsynsbesøg. Her vil en forventningsafstemning i forhold til krav om hjemmeundervisning samt en indledende drøftelse af opstart af hjemmeundervisningen foregå.

Procedurer:

 • Familien udfylder anmeldelse af hjemmeundervisning, som sendes til Børn- og ungeafdelingen

 • Børn- og ungeafdelingen giver besked til Marstal skole om familiens ønske om hjemmeundervisning

 • Familien med børn indkaldes til formøde i Børn- og unge med Børn- og ungechef, skoleleder og skolens tilsynsførende, hvor vi er i dialog om baggrunden for ønsket, viden om familien. Ligeledes beskrives kravene til hjemmeundervisning og fremtidige planer mv. drøftes. Dette som afsæt for godkendelse af hjemmeundervisningen, som foretages af chef for Børn- og unge.

 • Når godkendelsen foreligger, vil der være mulighed for, at forældrene kan få en vejledningssamtale med den tilsynsførende, hvor materialer kan udleveres og undervisningsplan kan drøftes.

 • For udenlandske familier præciseres det, at der skal foregå undervisning på dansk

 • Den tilsynsførende fra skolen har tilsyn med hjemmeundervisningen en gang årligt og vurderer, om undervisningen fungerer, som den skal.

Tilsynet føres ved:

 • Overværelse af undervisningsforløbet

 • Samtale med barnet

 • Vurdering af standpunkt

 • Vurdering af elevens alsidige udvikling

 • Lov om testning: Hvis barnet ikke kan beskrives fagligt, stilles krav om testning af barnet for at sikre, at undervisningen står mål med folkeskolens undervisning.

Såfremt undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, vil Børn- og ungeafdelingen rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren, som beskrevet i loven


Skemaet udfyldes og sendes til Ærø Kommune via Sikker Post https://post.borger.dk/ - att. Børn og Unge.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00