Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Børn og unge Dagtilbud og institutioner Central pladsanvisning

Central pladsanvisning

Formålet med dette notat er, at beskrive pladsgaranti og -anvisning til de kommunale dagtilbud. Vær opmærksom på at der er andre regler for de private: dagpleje, børnehave og friskole, skolefritidsordning.

 0 – 6 årsområdet

Der er pasningsgaranti til børn i alderen 0 år til barnets skolestart. Tilbuddet gives inden for 1 måned efter der er fremsat ønske om plads. Når barnet er indskrevet i et pasningstilbud, er det stadig muligt at stå på venteliste til et andet alderssvarende pasningstilbud. Hvert barn kan kun stå med et ønske vedrørende dagpleje eller vuggestue samt børnehave.

Dagpleje og vuggestue er fortrinsvis til børn i alderen 0 til 3 år. Børnehave benyttes fra den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Børn visiteres til ledige pladser efter anciennitetsdato, ansøgningsdato efter at barnet er født. Anciennitetsprincippet kan i særlige tilfælde fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i et dagtilbud.

Børn i dagpleje og vuggestue udmeldes automatisk til udgangen af den måned, hvor barnet fylder 3 år. Forældrene skal i god tid inden søge om optagelse i børnehave.

Hvis man takker nej til børnehaveplads beholder man sin plads på ventelisten, men barnet bliver udmeldt af dagplejen eller vuggestue.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00