Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Ældre Plejecenter Søkilden

Søkilden

Velkommen

På Søkilden ved vi, at det kan være et stort skridt at flytte i plejebolig. Derfor vil vi yde vores bedste for at gøre overgangen så nem som mulig for vore nye beboere.

Med denne side finder du nogle helt grundlæggende informationer, om det at bo i plejebolig på Søkilden.

Alle har et potentiale

På Søkilden arbejder vi, ligesom på de andre ærøske plejecentre, ud fra den grundholdning, at alle har et potentiale. Det gør vi, fordi vi synes, at du så længe som muligt skal have mulighed for at bevare ansvaret for dit eget liv, din døgnrytme og dine interesser.

Træning og hjælp til selvhjælp vil derfor være gennemgående – ikke kun i omsorgen og plejen, men i alt, hvad der samarbejdes om.

Søkilden

Søkilden råder over 32 boliger fordelt på fire boenheder med otte selvstændige boliger i hver. Hver boenhed har fælles opholdstue og køkken tilknyttet. Her kan beboerne hygge sig med fælles måltider, fjernsyn og musikanlæg.

Dagligdagen er tilrettelagt således, at det er muligt at have aktiviteter, som en naturlig del af hverdagen. Rutiner og gøremål opstår således spontant og helt afhængigt af beboerens aktuelle lyst og ressourcer. Vi kigger i fotoalbum, lytter til musik, synger, går en tur i haven eller hjælper hinanden med det praktiske som f.eks. at bage, tage opvasken, vasketøjet eller gøre rent. Stjernestunder – korte som lange – kan man ikke få for mange af.

Alle årets årstidsfester fejres, og i hele sommersæsonen tilstræbes det at komme så meget ud af huset, som beboerne har lyst til. Vi kører ture på cyklerne og i bussen, går ture i byen eller ved vandet.

Med en beliggenhed tæt på strand og havn er det selvsagt, at beboerne på Søkilden har en fantastisk udsigt over ø-havet.

Aktiviteter

På plejecentret er der mulighed for at få vedligeholdelsestræning, individuel træning og gymnastik i fællesstuen eller i demensdagcentret efter lukketid. Derudover har plejecentret faste arrangementer såsom bankospil, sangeftermiddag, erindringsdans, åben cafe/bar, gymnastik, gudstjeneste og en ugentlig indkøbstur. De arrangementer, der bliver afholdt på plejecentret, er pårørende altid velkommen til at deltage i sammen med deres nærmeste.

Beboerblad

Der udkommer et beboerblad en gang om måneden. Her informeres om arrangementer på plejecentret, beboernes fødselsdage samt nyt fra leder og sidste måneds aktiviteter. Redaktør for aktivitetsbladet er leder og en aktivitetsmedarbejder.

Bruger- og pårørenderåd

Plejecentret har et såkaldt bruger- og pårørenderåd. Her sidder repræsentanter for beboere og pårørende samt medarbejderrepræsentanter. Plejecenterets leder er sekretær for rådet, hvori der også sidder en politiker fra Kultur- og Socialudvalget.

I rådet varetages interesser for samtlige beboere i den enkelte plejeboligenhed i tæt samarbejde med ledelsen på centret.

Der er valg til bruger- og pårørenderåd hvert 4. år.  Formand og næstformand udpeges blandt beboer- og pårørenderepræsentanterne.

Fodterapeut, frisør, tandpleje med mere.

Når du flytter ind på plejecentret, er det vigtigt, at kontakten til din sædvanlige fodterapeut, frisør eller tandplejer bibeholdes. Det er op til dig selv at fastholde kontakten, eventuelt i samarbejde med dine nærmeste, frivillige eller personale.

Besøg på sygehus

Et besøg på sygehuset kan nogle gange klares på video. En videosamtale kan være relevant, hvis det blot er en justering af din medicin eller hvis der ikke skal foretages nogle undersøgelser i forbindelse med den ambulante kontrol. Det sparer transport og kræfter, samt minimerer ventetid.

Hvis dine pårørende har gavn af og interesse i, at et aftalt besøg på sygehuset er en videosamtale i stedet for et fysisk besøg, kan du eller plejehjemmet kontakte det ambulatorie, der har sendt indkaldelsen, for at høre, om det kan lade sig gøre.

Dine pårørende kan deltage ved at være fysisk på plejehjemmet eller ved at sidde ved deres egen skærm et tredje sted. At være med fra et tredje sted kræver, at det er aftalt med sygehuset på forhånd. Såfremt dine pårørende sidder et tredje sted, får de et link til samtalen i en mail for ud for aftalen. Når det er blevet tid til videosamtalen skal linket åbnes på en tablet eller PC med kamera og mikrofon.

På plejehjemmet sørger personalet her som udgangspunkt for den praktiske opkobling.

Forsikringer

Som beboer på Søkilden er du ikke forsikret af en fælles indbo- og ansvarsforsikring. Du er derfor selv ansvarlig for at tegne f.eks. indbo- og ulykkesforsikring..

Frivillige

Til plejecentret er tilknyttet frivillige, som deltager ved arrangementer eller kommer som besøgsven. Det er meget forskelligt, hvad de frivillige bidrager med, men de udgør alle en stor støtte og glæde blandt plejecentrets beboere.

Gæster, pårørende

På Søkilden er pårørende meget velkomne til at komme på besøg. Vi mener, at det styrker kontakten og forståelsen imellem beboeren, de pårørende og medarbejderne.

Derfor er det også helt naturligt at gæster, pårørende gerne må overnatte i plejeboligen. Huset har en gæsteseng, som kan benyttes. Der kan i øvrigt bestilles ekstra menuer ved Ærø Madservice, som er Ærø Kommunes køkken. Ærø Madservice kontaktes på telefon: 63525572. Vær opmærksom på, at maden skal bestilles senest 5 hverdage inden ankomst.

Husleje

Når du bor på et af de ærøske plejecentre, bor du på kontrakt med boligforeningen Det Ærøske Boligselskab. Boligforeningen udfærdiger den egentlige kontrakt og opkræver huslejen via Udbetaling Danmark.

Indkøb

Du har mulighed for at oprette et kundenummer hos øens handlende. Det vil dine pårørende og vores medarbejdere være dig behjælpelig med, hvis du skulle have behovet

Kæledyr

Som udgangspunkt kan du ikke have dine egne kæledyr med på plejecentret. Pårørende og gæster er velkommen til at have hund med på plejecentret, når de kommer på besøg.  

Licens

Du skal selv sørge for at betale licens, men fra 2022 vil licensen blive opkrævet via skattebilletten.

Måltider

Måltiderne indtages som udgangspunkt i fællesopholdsstuen, men individuelle ønsker om at spise på egen stue tilgodeses også. Det samme er gældende for tidspunktet for måltidet. I samarbejde med beboeren kan vores medarbejdere vejlede med hensyn til faste spisetider, men det er som udgangspunkt beboerens egen beslutning..

Nødkald

Plejecentret har eget internt nødkaldesystem, hvilket betyder, at nødkaldsanlægget virker fra indflytningsdagen.

Nøgler

Når du bliver anvist en plejebolig, får du udleveret 3 nøgler. Disse nøgler er til din egen lejlighed, postkasse, medicinskab og værdiboks.

Opbevaring af penge

Penge skal du selv, dine pårørende eller din værge administrere.

Opbevaring af kontanter sker på eget ansvar. Vi anbefaler, at penge opbevares i værdiskabet.

For at begrænse mængden af opbevarede penge, anbefales det, at der allerede ved indflytningen er oprettet en betalingsservice/ordning til apotek, frisør, fodterapeut, tandpleje med mere.

Opholdsstuen, fællesrum

På Søkilden er gæster meget velkomne – det er blot vigtigt, at der tages hensyn til de andre beboere og i særdeleshed beboere med særlige behov.

Besøg skal som udgangspunkt foregå på din egen stue. Er der særlige behov, kan du tale med personalet om det.

Post

Posten bliver leveret til plejecentret og derefter delt ud af plejecentrets personale. Personalet åbner ikke din post, og posten er dit eget og dine pårørendes ansvar.

Rengøring og tøjvask

Det kan være begrænset, hvad du som beboer kan bidrage med hvad angår rengøring og tøjvask, men som udgangspunkt foregår det i et samarbejde imellem beboere og medarbejdere. Pårørende er også meget velkomne til at bidrage.

Rygning

Det er tilladt at ryge på din egen stue. Imidlertid må personalet på plejecentreret ikke må udsættes for passiv rygning eller røg. Derfor skal du som beboer:

  • at undlade at ryge, mens der er personale på stuen.
  • at lufte ud i din bolig, før du får hjælp af personalet.
  • at lufte ud på stuen, før din dør til gangen bliver åbnet.

Personalet kan hjælpe med udluftning ca. et kvarter før de skal ind på stuen, hvis du ikke selv kan åbne din terrassedør eller vindue.

Hvis du vil ryge på din stue, beder vi dig om at ryge for lukket dør til gangen og sørge for at lufte ud, inden personalet skal hjælpe dig.

Det er ikke tilladt at ryge på plejecentrets fællesområder.

Tv, telefon og netadgang

Der er Tv og fastnets-telefonstik/-adgang på alle stuer.

Du eller dine pårørende skal selv tage kontakt til YouSee for at få det tv-abonnement, du ønsker. Det samme gælder for netadgang til computer, da det ikke findes på stuerne.

Det er dig selv eller dine pårørende, som er ansvarlig for flytning af telefon.

Kontaktoplysninger

Leder på Søkilden
Lissi Anneberg
Telefonnummer: 63525521
Mail: lia@aeroekommune.dk

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00