Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Ældre Omsorg og pleje Hjælpemidler

Hjælpemidler

Hjælpemidler kan deles op i fire kategorier:

 • Kropsbårne hjælpemidler, som er hjælpemidler, der er tilpasset dine personlige behov. Det kan for eksempel, være proteser, støttestrømper, høreapparat, synshjælpemidler eller ortopædisk fodtøj samt engangshjælpemidler som bleer, urinposer, diabetes- og stomihjælpemidler.
 • Genbrugshjælpemidler, som udlånes fra kommunens hjælpemiddelcentral og leveres tilbage efter endt brug. Det kan for eksempel, være senge, lifte, kørestole, rollatorer, badetaburetter, elkørestole og nødkaldeanlæg.
 • Boligændringer, små som store, på grund af en funktionsnedsættelse. Typiske boligændringer er fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, indretning af køkken og bad med videre.
 • Handicapbil, hvortil du kan søge om støtte til køb eller særlig indretning.

Herunder kan du finde mere information om disse fire slags hjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler er hjælpemidler, der er tilpasset dine personlige behov.

Det kan dreje sig om:

 • arm- og benproteser
 • kompressionsstrømper
 • ortopædiske sko
 • fodindlæg
 • diabeteshjælpemidler
 • bleer
 • parykker
 • stomihjælpemidler
 • synshjælpemidler

Hvem kan søge?

Du kan søge om støtte til kropsbårne hjælpemidler, hvis du eller dit barn har en varig funktionsnedsættelse, og kommunen vurderer, at hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette din dagligdag
 • er en forudsætning for, at du kan udøve et erhverv

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om støtte gennem dit lokale jobcenter.

Arm- og benproteser og høretekniske hjælpemidler

Arm- og benproteser og høretekniske hjælpemidler søges via borger.dk

Kompressionsstrømper, bleer, urinposer, stomihjælpemidler med mere 

Kompressionsstrømper, bleer, urinposer, stomihjælpemidler med mere søges hos hjemmesygeplejen. Find kontaktoplysninger til Hjemmesygeplejen i Ærø Kommune.

Ortopædiske sko, fodindlæg og parykker

Ortopædiske sko, fodindlæg og parykker søges hos Ældre- og Sundhedskontoret i Ærø Kommune.

Synshjælpemidler

Har du behov for synshjælpemidler, skal du henvende dig til:

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Heden 11
5000 Odense C

Telefon: 99443400

Mail: syn.fyn@rsyd.dk

Det er Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der undersøger dit behov. CKV fremsender efterfølgende oplysningerne til Ældre- og Sundhedskontoret i Ærø Kommune, som behandler din sag.

Høreapparater

Vil du søge om bevilling af høreapparat, skal du henvende dig til høreklinikken på OUH:

Telefon: 65412536
Telefontid: mandag: klokken: 9.00 til 12.00, tirsdag til fredag: klokken 8.00 til 12.00.

Mail: ouh.aud@ouh.regionsyddanmark.dk

Du kan også henvende dig til høreklinikken på Sønderborg Sygehus:

Telefon: 74182465
Telefontid: 9.00 til 12.00

Ønsker du mere information om procedurer og kontakt vedrørende høreapparatbehandling, anbefales det at gå til Region Syddanmarks hjemmeside 

Genbrugshjælpemidler udlånes fra Ærø Kommunes hjælpemiddelcentral. Genbrugshjælpemidler kan for eksempel være senge, lifte, kørestole, rollatorer, badetaburetter, elkørestole eller nødkaldeanlæg.

Det er Ærø Kommune, som udlåner hjælpemidlet til dig. Du skal derfor levere hjælpemidlet tilbage, når du ikke længere har behov for det.

Du har også mulighed for at søge om helt almindelige forbrugsgoder, hvis de kan afhjælpe din nedsatte funktionsevne. Det kan for eksempel være elscootere og trehjulede ladcykler.

Hvem kan søge?

Du kan søge om et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover skal hjælpemidlet, du ansøger om:

 • i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kunne lette din daglige tilværelse i hjemmet
 • eller være nødvendig for, at du kan udføre et erhverv

Har du et midlertidigt behov for hjælpemidler i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet, eventuelt via egen læge.

Hvor kan jeg søge?

Genbrugshjælpemidler søges via borger.dk

Ærø kommune kan mod betaling yde udlån af hjælpemidler til midlertidigt brug til følgende personer, som enten har bopæl eller ophold på Ærø:

 • Personer, som kommer til Ærø og har et skriftligt betalingstilsagn fra egen hjemkommune.
 • Personer med handicap, som kommer til Ærø og har brug for at låne hjælpemidler, men som ikke medbringer en betalingsgaranti fra hjemkommunen.
 • Personer med funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af kommunens eller sygehusenes forpligtelser til at stille hjælpemidler til rådighed.

Priser for udlejning af hjælpemidler til midlertidigt brug

Prisliste Kroner per uge Kroner per måned
Transport kørestole 250 600
Elseng med standardmadras 400 1000
Lift inklusiv sejl 250 600
Senge- og læsebord 75 200
Toiletforhøjerstativ 75 200
Badeskammel 75 200
Toiletstol 125 300
Rollator 125 300
Accumax madras 200 600
Ramper 125 300
Senge- og stoleklodser (4 styks) 50 150
Fritstående sengegalge 100 300

Hjælpemidler til udlejning jf. ovenstående liste er standard hjælpemidler og kan kun lejes under forudsætning af, at de forefindes i hjælpemiddeldepotet.

Albuestokke

Standard albuestok med indstillelig højde og blødt håndtag kan købes, ikke lejes. Pris: 150 kroner pr. stk.

 

Transport af hjælpemidlet

Hjælpemidler kan bringes ud og afhentes på din opholdsadresse på hverdage mellem klokken 9.00  til 12.00

Prisen for levering og afhentning er:

 • Kr. 350 for elseng
 • Kr. 200 for øvrige hjælpemidler, uanset antal

Ovenstående priser er gældende for hver vej.

Efter aftale kan du selv hente og bringe hjælpemidler. Dette sker på:

De Gamles Hjem i Rise
St. Rise Landevej 6

på hverdage mellem klokken 8.00 til 15.00

 

Henvendelse

Har du behov for midlertidig leje af hjælpemidler eller køb af albuestokke, kan du henvende dig til terapeuterne i Ærø Kommune. 

Kommunen yder hjælp til boligændringer i dit hjem. Hjælpen ydes uanset boligtype og kan dreje sig om alt fra små til store ændringer:

 • Små ændringer af boligen kan for eksempel dreje sig om fjernelse af dørtrin eller opsætning af greb
 • Lidt større ændringer kan for eksempel dreje sig om bedre adgangsforhold via ramper, ændring af dørbredder eller opsætning af trappelift
 • Store ændringer af dit hjem kan for eksempel være til- og ombygninger af badeværelse eller køkken

Vær opmærksom på, at hjælpen vedrører mur- og nagelfaste genstande, dvs. genstande, der sidder fast i vægge, mure, træværk osv. på den ene eller den anden måde.

Hvem kan søge?

For at få kommunens hjælp til ændring af din bolig, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover skal ændringen gøre boligen nødvendig bedre egnet som opholdssted for dig.

Boligændringen skal være direkte forbundet med din nedsatte funktionsevne. Du kan ikke få støtte på baggrund af, at den nuværende indretning er uhensigtsmæssig.

Hvis boligændringen har karakter af istandsættelse eller modernisering, yder kommunen heller ikke støtte.

Hvor skal jeg søge?

Boligændringer søges hos terapeuterne i Ærø Kommune. 

Du kan søge om støtte til køb af handicapegnet bil eller til en særlig indretning af bilen.

Hvor kan jeg søge?

Støtte til handicapbil søges via borger.dk

Ansøgning om hjælpemidler skal foregå digitalt via borger.dk 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle hjælpemidler, der kan søges via kommunens digitale selvbetjening. 

Læs også

Hjælpemiddel Basen

Sundhed.dk

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00