Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Ældre Omsorg og pleje Hjælp til afløsning i hjemmet

Hjælp til afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet.

Du har som pårørende, der passer et nærtstående familiemedlem i eget hjem, mulighed for at søge om afløsning. Indsatsen skal fremme din mulighed for forsat at kunne bevare din egen livskvalitet og lette din daglige tilværelse. For dermed at medvirke til, at du forsat har ressourcer og overskud til at tage dig af dit nærtstående familiemedlem.

Hvem kan blive visiteret til afløsning i hjemmet?
Du kan blive visiteret til afløsning i hjemmet hvis:

·         Du passer et nærtstående familiemedlem i eget hjem med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

·         Det nærtstående familiemedlem med behov for pleje ikke kan være alene hjemme.

·         Du som pårørende har behov for afløsning, når du er hjemmefra til planlagte aktiviteter eller har behov for et pusterum.

·         Der kan som udgangspunkt ikke bevilges afløsning i eget hjem, hvis personen med den nedsatte funktionsevne har et dagtilbud efter serviceloven. 

Hvad kan afløsningen bestå af ?

Afløsningen kan bestå af:

·         Samvær og aktiviteter

·         Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis disse indsatser også er bevilliget

Hvornår kan afløsningen ske ?

Aflastningen kan ske alle hverdage i dagtimer mellem kl. 8:00-18:00. Afløsning skal i udgangspunkt varsles to uger før behovsdato. Dog skal fortløbende aftaler ikke varsles fra gang til gang. Afløsning gives som udgangspunkt max 5 timer pr uge. Indsatsen baseres dog på en konkret individuel vurdering. Indsatsen iværksættes inden for to uger efter visitationen har bevilget indsatsen.

Hvordan søges om afløsning i hjemmet ?

Ansøgning foregår ved at rette henvendelse til:

Visitationen
Ældre- og sundhedsområdet
Sygehusvejen 22
5970 Ærøskøbing

Telefon: 63525508
Telefontid: Mandag-fredag: klokken  8 til 9.30.

Uden for telefontiden er det muligt at lægge besked på telefonsvarer.

Denne aflyttes én gang dagligt på hverdage. 

Mail: visitator@aeroekommune.dk

 

 

Kvalitetstandard afløsning i hjemmet

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00