Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Ældre Kørsel

Kørsel

I Ærø Kommune er der forskellige kørselsordninger for kommunens borgere.
Reglerne for bevilling og bestilling af kørsel er forskellig alt efter, hvor man skal køres hen.

Regionen har ansvaret for at bevilge kørsel til sygehus enten på grund af indlæggelse eller undersøgelse hos speciallæge på et sygehus. Klik på fanen ”Til Sygehus/hospital” for at læse mere om denne type kørsel. Fanen er nederst på denne side.

Ærø Kommune har ansvaret for at bevilge kørsel til egen læge, privatpraktiserende speciallæge eller bandagist. Klik på fanen ”Til egen læge, speciallæge eller bandagist” for at læse mere om denne type kørsel. Fanen finder du nederst på denne side.

Ærø Kommune kan desuden bevilge kørsel til genoptræning, dagcenter, midlertidigt ophold, optiker, frisør, indkøb familie med videre. På fanerne nederst på denne side er der mere information om de forskellige kørselstyper.

 

Bevilling

Bevilling af kørsel til egen læge, speciallæge eller bandagist sker gennem Ærø Kommune.

Førstegangsbevillingen sker gennem Ældre- og Sundhedskontoret, som kan kontaktes på telefonnummer 63525500. 

Ugedag Tidspunkt
Mandag 10:00 - 12:00
Tirsdag 10:00 - 12:00
Onsdag 10:00 - 12:00
Torsdag 10:00 - 12:00
Fredag 10:00 - 12:00

Kravene for at blive bevilget til denne kørselsordning er at man:

  • modtager social pension eller er pensionist, dette gælder dog ikke ved kørsel til bandagist
  • ikke kan transportere sig selv, hverken ved at gå, cykle eller køre bil hen til egen læge, speciallæge eller bandagist.
  • ikke har mulighed for at benytte kollektiv trafik

Kørselsbevillingen gives altid til nærmeste speciallæge eller bandagist.

Bestilling af kørsel

Efter bevilling af kørsel til egen læge, speciallæge eller bandagist, kan transporten bestilles via bestillingscentralen hos FynBus på telefonnummer 63112255.

Telefonerne er åbne: hverdage 7:00 til 19:00, lør-, søn- og helligdage 8:00 til 18:00.

Dette gælder også ved akut kørsel til lægen.

Bestilling eller afbestilling skal så vidt muligt ske senest 1 ½ time før afhentningstidspunktet.

Vær opmærksom på ventetid. Der kan forekomme ventetid hos egen læge før aftalt lægekonsultation på 5 til 20 minunter. Efter endt lægekonsultation kan der forekomme en ventetid på taxaen på op til 45 minutter.

Udgifter til transport uden for Ærø

Er man bevilget kørsel gennem Ærø Kommune kører taxaen ikke ombord på færgen. Hvis man er dårligt gående sørger chaufføren for, at man bliver fulgt ombord på færgen. Efter overfarten vil man igen blive hentet af en taxa. Er man gangbesværet vil chaufføren komme ombord og sørge for, at man kommer af færgen igen.

Udgifterne til færgebillet skal man selv lægge ud for. Efterfølgende kan udgiften refunderes. Refundering sker ved fremsendelse af kvitteringer for afholdte udgifter til Ældre- og Sundhedskontoret. Adressen er: Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing, Kvitteringerne skal have lægens stempel på bagsiden samt oplysning om navn og cpr. nr. Lægen kan også vælge at sende et brev til Ældre- og Sundhedskontoret i stedet for at sætte et stempel på bagsiden af kvitteringerne.

Beløbet indsættes derefter på borgerens Nem-konto.

Specielt vedrørende behandling udenøs

Ledsagerhjælp:
Hvis man ønsker hjælp til at gå ombord på færgen skal det oplyses ved bestilling af kørsel.

Er man ikke i stand til at tage til undersøgelse eller behandling alene skal man ledsages.

Skal man ledsages af en pårørende til en undersøgelse eller behandling hos en læge/speciallæge, hvortil, der ikke kan benyttes offentligt befordringsmiddel, skal Ældre- og Sundhedskontoret kontaktes for at aftale vilkårene for transporten.

Efter behandling eller undersøgelse:
Når behandlingen eller undersøgelsen er afsluttet, skal man vente på behandlingsstedet. Taxaen kommer automatisk og henter en. Afhentningstidspunktet vil være afstemt med den første færgeafgang fra Svendborg efter endt behandling.

Sygehus i Region Syddanmark

Ved behandling på et sygehus i Region Syddanmark, skal der ringes på:

Telefon: 70113111

Telefontid: alle hverdage 8.00 til 15.00

Tast 2, når opkaldet er gået igennem for bestilling af transport og vælg derefter det sygehus, hvor behandlingen foregår.

Sygehus uden for Region Syddanmark

Foregår behandlingen på et sygehus beliggende uden for Region Syddanmark, skal der også ringes på:

Telefon: 70113111

Telefontid: alle hverdage  8.00 til 15.00

Tast 2, når opkaldet er gået igennem for bestilling af transport og tast derefter 6 for bestilling af transport til sygehuse uden for Region Syddanmark.

Læs mere om kørsel til sygehus/hospital på Region Syddanmarks hjemmeside her

Bevilling

Der kan bevilges kørsel til genoptræning, hvis man:

  • modtager social pension eller er pensionist
  • ikke kan transportere sig selv, hverken gå, cykle eller køre bil
  • ikke har mulighed for at benytte kollektiv trafik

Hvis ovenstående betingelser ikke kan opfyldes skal man selv betale for transporten.

Bestilling

Bestillingen af kørsel til genoptræning foretages af de terapeuter, som har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset.

Bevilling

Det vurderes på dagcentrene, om man er berettiget til kørsel til centrenes aktiviteter, vedligeholdelsestræning med videre.

Bestilling

Når bevillingen er givet, arrangerer aktivitetspersonalet kørslen til og fra dagcentret.

 

 

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00