Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit erhverv Udbud Gennemførte udbud: Anlægsopgaver

Gennemførte udbud: Anlægsopgaver

Her finder du en liste over håndværkere, der har fået tilbudt og tildelt en kommunal anlægsopgave.

Ærø Kommune modtog tilbud fra følgende leverandører:

 • Munck Asfalt A/S – vindende bud
 • Arkil A/S 
 • Colas Danmark A/S – undlod at afgive tilbud

Evalueringen blev foretaget efter:

 1. Økonomisk mest fordelagtige tilbud
 2. Erfaring med vejvedligeholdelse

 

Teknisk Afdeling, Ærø Kommune, har udbudt analyse af Arealoptimering.

Tilbud vedr. Arealoptimering

Rådgiverydelse.

Arkitektfirmaet Arne Birk  385.000,- ekskl. Moms (Billigst og valgt til opgaven)
Skel.dk Landinspektører Meldte afbud
Schauman & Nordgren Architects Udeblevet
Tegnestuen Krabbe Udeblevet

Væskespredning og kombi-kørsel      Vægtet timepris    Pris i kroner
Vognmand A. Jørgensens EFTF. ApS     Vægtet timepris  580,00
Ærø Redningskorps Vægtet timepris  580,00
St. Rise Maskinstation ApS. Vægtet timepris  635,00
Vognmand Søren Hansen  Vægtet timepris  675,00

På Ærø´s A-vejen benyttes 3 køretøjer som udkaldes efter behov og ikke nødvendigvis samtidig:

Væskespredning med mulighed for snerydning.

Sneplov nr. 1.

Sneplov nr. 2.

Sneplov nr. 3.


På Ærø`s B, C og D veje benyttes 3 køretøjer, som typisk vil blive tilkaldt samtidig:

Sneplov nr. 1.

Sneplov nr. 2.

Sneplov nr. 3.

Ruterne bliver betjent:

 • Væskespredning på A veje: A. Jørgensens EFTF. APS.
 • Kombi – kørsel på A veje: A. Jørgensens EFTF. APS.
 • Sneplov 1 og 2 på A veje: A. Jørgensens EFTF. APS.
 • Sneplov 1 og 2 på b-c og d veje: Ærø Redningskorps og Vognmandsforretning.
 • Sneplov 3 på A veje og på b-c og d veje: St. Rise Maskinstation.
 • Reserveplov: Søren Hansen.  

Bydende:                                        Tilbud:
CG Jensen A/S                             

tkr. 3.798,-

Munck Havne og Anlæg A/S tkr. 4.986,046,-
Arkil A/S tkr. 4.082,836,-
Vestafjord Aps. tkr. 2.897,524,-  VestaFjord Aps. valgt som entreprenør på anlægget

 

Vi har modtaget tilbud fra følgende leverandører:

Uniqa - Vindende tilbud
Tress
Copla
Kompan
Lekolar
Elverdal
Hags

Evalueringen blev foretaget efter princippet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” for Ærø Kommune med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Bedømmelsen opdeles i følgende 2 underkriterier:

 • Kvalitet 60% Vægt
 • Pris 40% Vægt

A. Jørgensens EFTF. APS                     Tilbudssum i alt ex. Moms kr. 155.200,- (billigs og valgt som entreprenør) 
Ærø Kloakservice                                    Tilbudssum i alt ex. Moms kr. 186.890,-
St. Rise Maskinstation Aps                    Tilbudssum i alt ex. Moms kr. 592.800,- 
FKS Slamson                                           Afgav ikke tilbud 

 

Tilbudsgivere Pris i kroner
Nordic Marine Service A/S kroner 

339.400
Billigst og valgt som Entreprenør.

Dykkerfirmaet Frank Larsen Aps

Ikke konditionsmæssigt tilbud og fravalgt.

Sea Sjö Entreprenad og Anlägning AB 

512.425

 

Ærø Kommune – Park og Vej har indhentet tilbud på udskiftning af autoværn ved Drejet, Ærø.

Følgende tilbud er modtaget:

Bydende: Pris i kroner :
Saferoad

477.676,50 + tillæg for bortskaffelse af gl. betonværn. Pris for bortskaffelse udgør 350 kr pr ton

DAV Nordic A/S

570.000

Nord Profil A/S

499.148,38 (valgt som leverandør)

 

Ærø Kommunale Havnevæsen har haft opsætning af Fendertømmer Honnørkaj Marstal i udbud.

Udbuddet er en anlægsopgave og kriteriet laveste bud.

Bydende: Pris i kroner:
Vesta Fjord A/S 190.000  Laveste bud og valgt til opgaven.
MT Højgaard   298.924
Munck Havne og Anlæg A/S 269.479
Hededanmark  257.500

 

Ærø Kommunes Havnevæsen har haft Renovation tømning af 800 liters containere i Marstal og Ærøskøbing Havne 2020 – 2024 i udbud

Opgaven er en tjenesteydelse og tildelingskriteriet laveste bud.

Tilbudsgiver: Pris i kroner:
Hans Kristian Hansen

Tilbud ikke konditionsmæssigt i henhold til kriterier i udbud


St. Rise Maskinstation                                                     

103.540

 

Ærø Kommunes Havnevæsen har haft Tømning af Molokker 2020 til 2024 Ærøskøbing Havn i udbud

Opgaven er en tjenesteydelse og tildelingskriteriet laveste bud.

Tilbudsgiver: Pris i kroner:
Ærø Redningskorps og Vognmandsforretning Aps      57.288
pr. år ex moms
St. Rise Maskinstation Aps.    90.768
pr. år ex moms

 

Rengøring af toiletter og baderumsbygninger Marstal Havn i sæsonen 2020 til 2022.

Leverandør: Pris i kroner :
KN Rengøring               Meldte fra grundet travlhed
Jan Petersen                300.000 
Nukun Møller                196.500  ( billigst og valgt som entreprenør )


Rengøring af toiletter og baderumsbygninger Ærøskøbing Havn i sæsonen 2020 til 2022.

Leverandør Pris i kroner:
KN Rengøring  Meldte fra grundet travlhed
Marianne Hansen 300.000   ( valgt som entreprenør )
Nukun Møller Meldte fra

 

Ærø Kommune har udbudt etablering af et biocover på Ærø Kommunes Losseplads.

Opgaven er en jord- og kloakentreprise.

Tilbudsgiver:

Pris i kroner:

Ommel Maskinstation 1.193.600 ex. moms
Håndværkerhuset Meldte fra
Pilegårdens Entreprenør Meldte fra
A. Jørgensen Eftf. Aps Afgav ikke tilbud

 

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt Opsætning og tilslutning af ny mandskabsbygning, samt nedtagning af eksisterende.

Tilbud vedr. Opsætning og tilslutning af ny mandskabsbygning, samt nedtagning af eksisterende.

Jord-, Kloak- Beton- og Murer entre.: Pris i kroner:
Ommel Maskinstation 149.000 ekskl. moms. (Billigst og valgt som udførende.) 
Ærø Beton 152.700
Poul Eman Hansen ApS Meldte fra grundet travlhed.

 

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt nyt køkken - Ærø Rådhus.

Tilbud vedr. udvidelse af køkken samt nye elementer.

Tømrer entr.:

Firma: Pris i kroner:
Ærø Møbler 252.200 ekskl. moms, eneste bydende 

 Maler entr.: 

Firma: Pris i kroner:
Jan Maler 18.000 ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)
Ærø Hushåndværk Meldte fra grundet travlhed 

 VVS entr.:

Firma: Pris i kroner:
Øens VVS  39.400 ekskl. moms.
Stokkeby Smeden 38.600. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

 

Væskespredning og kombi-kørsel

Pris i kroner:
Vognmand A. Jørgensen´s eftf. Aps    vægtet timepris 657,00  
Søren Hansen/Kurt Hansen                  vægtet timepris 664,95  
St. Rise Maskinstation ApS                 vægtet timepris 684,50
Palle Friis                                           vægtet timepris 787,50

 

Snerydning og grusning

Pris i kroner:
St. Rise Maskinstation ApS                 vægtet timepris 595,63
Vognmand A. Jørgensen´s eftf. ApS   vægtet timepris 627,00
Søren Hansen/Kurt Hansen                  vægtet timepris 679,30    

Ærø benytter 6 køretøjer i sit beredskab:

På Ærø´s A-vejen benyttes 3 køretøjer som udkaldes efter behov og ikke nødvendigvis samtidig:

Væskespredning med mulighed for snerydning, sneplov 1.

Sneplov nr. 2

Sneplov nr. 3


På Ærø`s B, C og D veje benyttes 3 køretøjer, som typisk vil blive tilkaldt samtidig:

Sneplov nr. 1

Sneplov nr. 2

Sneplov nr. 3


Udfra ovennævnte er følgende fordeling foretaget.

Vognmand A. Jørgensen´s eftl. ApS har væskespredning og kombikørsel sneplov nr. 1, samt sneplov nr. 2 – begge køretøjer på A-veje.  ( 2 køretøjer. )

St. Rise Maskinstation har sneplov nr. 1 og sneplov nr. 2 på B, C og D veje. (2 køretøjer )

Søren Hansen har sneplov nr. 3 på B,C og D veje,  samt sneplov nr. 3 på A-veje. ( 2 køretøjer ). 

Ærø Kommune – Park og Vej har indhentet tilbud for etablering af nye buslommer ved Dunkær

 Der er indkommet følgende tilbud:                                       
 A.Jørgensens eftf. ApS
( Valgt som leverandør)                                           
299.255,00
Ærø Redningskorps og vognmandsforretning ApS     310.000,00

 

Ærø Kommune – Park og Vej har indhentet tilbud for Vejvedligehold gældende 2019 – 2021 med option på op til yderligere 2 år.

Følgende tilbud er modtaget
DOB      samlet tilbud    2.770.500,00
NCC       samlet tilbud  2.921.750,00
Munck    samlet tilbud 
(Valgt som leverandør)
2.585.000,00

 

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt udskiftning af tagbeklædning off. toilet Marstal havn.

Tilbud vedr. udskiftning af tagbeklædning off. toilet Marstal havn:

STS

Meldte fra grundet travlhed

Brinksbo

398.640 ekskl. moms

Snedkermester Erik Boye   

293.470 ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør).

 

Genåbning / genslyngning af del af Skydsbæk vandløb

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt genslyngning samt genåbning af del af Skydsbæk vandløb.

Tilbud indkommet fra: Pris i kroner:
Ommel Maskinstation  225.810 ekskl. moms
A. Jørgensen Eftf.  Udeblevet
Håndværkerhuset 18.000 ekskl. moms.
 (Billigst og valgt som leverandør).

 

Læs også

Udbuds - og indkøbspolitik

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00