Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit erhverv Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land

På Ærø foretrækker vi rigtig skov frem for en skov af skilte. 

Vi ønsker smukke og naturlige landskaber, som vi kan nyde og bruge til rekreative formål. Derfor er det nødvendigt med regler for skiltning i det åbne land.

Find vej i skilteskoven

Reglerne i denne folder gælder for skiltning i det åbne land. Det åbne land er de områder, der ligger uden for byer og bymæssig bebyggelse.
I det åbne land er der marker, skove, strand og husene ligger spredt.

Er du i tvivl, om din ejendom ligger i det åbne land, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvor må du opsætte skilte?

Som udgangspunkt må du ikke opsætte skilte i det åbne land. Der er dog en række undtagelser, blandt andet:

 • Skilte i umiddelbar tilknytning til virksomheder.
 • Små skilte ved indkørslen til virksomheder.
 • Midlertidige skilte i forbindelse med arrangementer.
 • Skilte i erhvervsområder.

Reglerne for skiltning gælder eksempelvis for gårdbutikker, kunsthåndværkere, restauranter og andre mindre virksomheder.

Skilte ved virksomheden

Du må opsætte et reklameskilt for din virksomhed på din egen grund i umiddelbar tilknytning til virksomhedens bygninger.
Skiltet må ikke virke dominerende i landskabet eller være bevægeligt, kunstigt belyst eller forsynet med reflekser.

Er der en lokalplan for din ejendom, kan den indeholde andre regler for skiltning.

Skilte ved vejen

Du må opsætte et skilt ved indkørslen til din virksomhed eller på det sted, hvor din private vej munder ud i den offentlige vej.
Skiltet skal stå ved siden af vejen på din egen grund, ikke i rabatten.
Ejer du ikke selv arealet, skal grundejeren give tilladelse til, at du opsætter skiltet.

Undgå at skilte ved vejkanten. Det kan få trafikanterne til at standse pludseligt op, hvilket kan være til fare for trafiksikkerheden.

Her må du sætte skilte

 • Max 0,5 mskilt ved indkørsel til ejendom
 • Lidt større skilt nær din bygning
 • Officielt serviceskilt eller max 0,5 m2 skilt ved udmunding i offentlig vej 

Du har selv ansvaret for, at et skilt ved vejen overholder de gældende regler.

Størrelse

Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk. Størrelsen må højst være 0,5 kvadratmeter. Overkanten må højst være 1 meter over terræn.

Farver

Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve og ensfarvet tekst. Et eventuelt firmalogo må dog gerne vises i de originale farver.

Indhold

På skiltet må kun stå din virksomheds navn, adresse, art og hvad du sælger.

Andet

Skiltet må ikke være bevægeligt, kunstigt belyst eller forsynet med reflekser.
Du må ikke opstille flag eller andre genstande ved skiltet. Skiltet må ikke give problemer for trafikken.

Midlertidig skiltning

Ved små, enkeltstående arrangementer på din virksomhed må du opstille et skilt efter de samme regler, dog må størrelsen være op til 2 kvadratmeter.
Skiltet skal fjernes igen senest dagen efter arrangementet.

Hvis du vil sætte skilte og boder på offentlig vej, i vejrabatten, på fortove, vendepladser, P-pladser eller rastepladser, skal du have en tilladelse fra kommunen.

 

 

Du må opsætte et mindre skilt om sæsonbetinget salg af for eksempel frisk frugt og grøntsager, blomster, juletræer og pyntegrønt ved en salgsvogn, bod eller lignende.
Skiltet skal stå ved den ejendom, hvor produkterne bliver dyrket.

Du må også placere et mindre skilt ved indkørslen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.
Skiltet må ikke være større end 1 m2 og overkanten højst 1,5 meter over tærræn, ved indkørslen dog højst 1 meter.

Salgsboder skal placeres på egen grund, og på en måde, så de ikke generer trafikken. Du skal også sørge for parkeringspladser på din egen grund.

Servicevejvisning er officielle skilte, der viser vej til for eksempel seværdigheder, virksomheder og overnatningssteder.

Du skal søge kommunen om servicevejvisning til din virksomhed og selv betale for indkøb og opsætning af skiltet.

Skiltene er designet af Vejdirektoratet og indeholder et servicesymbol, virksomhedens navn og eventuelt en underlinje, der fortæller om virksomhedens produkter.

Der må kun anvendes de symboler, der er godkendt af Vejdirektoratet.

Du kan altså ikke benytte et logo for din egen virksomhed.

Lejlighedsskiltning er midlertidige reklameskilte, bannere og plakater i forbindelse med for eksempel byfester, festivals, løb og cirkus.

Skiltene må først sættes op 14 dage før arrangementet afholdes og skal fjernes senest en uge efter arrangementet er slut.

Ved arrangementer, der gentages løbende, er den samlede periode for skiltningen 8 uger om året.

Skiltet må ikke være større end 2 m2 og overkanten af skiltet højst 1,5 meter over terrænet.

Du må dog gerne sætte et større banner op, men først dagen før arrangementets start og det skal fjernes igen straks efter arrangementet er slut.

Midlertidig vejvisning

Ved forskellige arrangementer kan der være behov for skilte, der viser vej.

Midlertidige vejvisningsskilte må først sættes op dagen  før arrangementet og skal fjernes igen senest dagen efter.

I tvivl om reglerne?

Her på siden har vi beskrevet de overordnede regler for skilte i det åbne land. 

Du er altid velkommen til at kontakte Teknisk Afdeling, hvis du har spørgsmål til reglerne for midlertidig eller permanent skiltning.

Ærø Kommune administrerer reglerne om særlig servicevejledning ud fra nedenstående administrationspraksis:

Bekendtgørelse om vejafmærkning følges med følgende tilpasninger:

 • Der kan skiltes med servicesymbol, virksomhedsnavn og underlinje, der fortæller om virksomhedens produkter med videre.
 • Hvis der ikke er udviklet et servicesymbol, der matcher virksomheden, laves der plads til symbolet på skiltet. Når symbolet er udviklet, påsættes det som klistermærke.
 • Ansøger betaler for indkøb og opsætning af skilte.
 • Ved udskiftning af eksisterende skilte, i forbindelse med opdatering af afmærkning i kryds, påkørsler og lignende, betaler Ærø Kommune for udskiftning af skiltet.

Administrationspraksis er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2018.

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00