Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit erhverv Erhvervsaffald Genbrugsstation for erhverv

Genbrugsstation for erhverv

Erhvervsdrivendes brug af genbrugspladsen

Genbrugspladsen i Ærø Kommune kan også benyttes af erhvervsdrivende. Her kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle former for sorteret affald fra virksomheden.

Adresse

Genbrugspladsen ligger i Tranderup. Adresse: Husmarken 2A.

Regler for erhvervsdrivendes brug af genbrugspladsen 

Alle virksomheder, der ønsker adgang til Ærø Kommunes Genbrugsplads, skal lade sig registrere på Ærø Kommunes Losseplads og have et indvejningskort, så affaldsmængden kan registreres - uanset om det afleveres på genbrugs- eller lossepladsen.

Indvejning af erhvervsaffald til genbrug sker via vægt på lossepladsen. Indvejningskort fås ved henvendelse til driftslederen på pladsen. CVR-nummer og P-nummer skal opgives.

Erhvervsvirksomheder har adgang til genbrugspladsen med køretøjer med en max. vægt på 3500 kg. Øvrige køretøjer henvises til Ærø Kommunes Losseplads.

Genbrugspladsen er indrettet som en rundkørsel, hvor indkørsel sker via en lav, bred rampe. Brugere af pladsen skal følge kørselsretningen rundt på pladsen, for at aflæsning kommer til at ske lettest muligt.

Erhvervsbrugere må max. aflevere 200 kg farligt affald pr. år. Der udstedes kvittering for afleveringen. Afleveres mere end 200 kg afregnes direkte med MOTAS.

Øvrige fraktioner henvises til Ærø Kommunes Losseplads, samt kommunens øvrige anvisningsordninger. Tilmelding til ordning sker ved henvendelse til Ærø kommune.

Afregning og betaling 

Der afregnes efter vægt, og betaling af gebyr sker månedligt i henhold til reglerne for Ærø Kommunes Losseplads. Gebyr pr. ton fremgår af takstbladet. Regninger til erhverv for benyttelse af losseplads og genbrugsplads udsendes af Ærø Vand A/S.

Genbrugspladsens ugentlige åbningstider er:

Mandag til torsdag: 12.00 til 17.30
Fredag: 11.00 til 17.30
Lørdag: 9.00 til 14.00
Søndage i juni, juli og august: 10.00 til 14.00
Helligdage: Lukket. Dog holder vi åbent langfredag: 9.00 til 14.00

Hvad kan afleveres på genbrugsstationen?

 • Pap og papir
 • Hård plast og PVC
 • Småt brændbart under 1 meter
 • Stort brændbart over 1 meter
 • Restaffald til deponering
 • Grenaffald
 • Jord, max. 1 m3
 • Sorterede stenmaterialer, tegl, beton, mursten
 • Dæk
 • Asbestholdige byggematerialer
 • Bløde plastfolier
 • Flasker og glas
 • Tøj
 • Gips
 • Elektronikskrot
 • Jern og metal
 • Trykimprægneret træ
 • Rent, ubehandlet træ, "tag selv container"
 • Klunsecontainere, hvor man kan aflevere effekter andre kan have gavn af.

ER AFFALDET PAKKET I PLASTSÆKKE, MÅ DET KUN AFLEVERES, HVIS SÆKKEN ER AF KLAR PLAST.

Losseplads

Ærø forsyning A/S

Miljøministeriet

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00