Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit erhverv Erhvervsaffald Gebyrer Årsgebyrer for farligt affald

Årsgebyrer for farligt affald

KommuneInfoArk

Årsgebyr – adm. farligt affald

Nyt gebyr på ejendomsskattebilletten/opkrævningen af forbrugsafgifter

Baggrund

Kommunerne i det tidligere Fyns Amt ønsker rationelle og fleksible ordninger om farligt affald for områdets virksomheder. Ordningerne skal sikre en fortsat høj miljø- og sikkerhedsstandard, og styrke kontrollen med affaldsstrømmene. I tråd med anbefalingerne fra bl.a. KL indfører modtagestation Fyn I/S på kommunernes vegne nu en ny og mere standardiseret gebyrfinansiering.

Virksomhederne i det tidligere Fyns Amt vil ikke komme til at opleve ændringer i den praktiske håndtering af deres farlige affald, idet man fortsat frit kan vælge mellem de miljøgodkendt affaldsbehandlere og transportører der ifølge de lokale bestemmelser kan agere i området.

Nyt er imidlertid, at alle potentielle producenter af farligt affald skal bidrage til administrationen af disse ordninger via et årligt gebyr. Virksomhederne er udvalgt efter branchekoder som erfaringsmæssigt producerer farligt affald. Gebyret opkræves i forbindelse med ejendomsskatten eller forbrugsafgifterne.

Modellen indebærer bla. at virksomheder har frit valg af affaldsbehandlere/transportører som er optaget på en liste som kommunen har godkendt (findes på www.Mtstfyn.dk) og skal ikke som tidligere igennem administrative tunge procedurer med at søge fritagelse for hver enkelt affaldstype og for hver gang man skifter behandler.

Hvem skal betale

KL har udarbejdet en listeover brancher som erfaringsmæssigt producerer farligt affald, og alle virksomheder i disse brancher skal betale et årsgebyr som skal dække din kommunes administration af farligt affald.

*listen er praktisk udarbejdet af 6 affaldsselskaber med inddragelse af Kommunekemis registreringer og kan ses på KL´s hjemmeside www.kl.dk

Hvem har bestemt det

Det har vores kommunalbestyrelse efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening.

lov teksten om kommunalbestyrelsen kan fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til planlægning etabelering, drift og administration af affaldsordniger.

Må de det og hvor står det

Ja det må de godt – det står i Miljøbeskyttelsesloven § 48.

Kan jeg klage over det

Ja det kan du godt ved at skrive til kommunen. (Stk. 3)

Hvorfor skal jeg betale det

Fordi din virksomhed falder indenfor de branchekoder som har farligt affald.

Jeg har intet farligt affald

Ingen olie, kemikalier, udskillere, batterier, spraydåser, maling, rengøringsmidler, gift, medicin?

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler

Så kan kommunen foretage udpantning i din ejendom. (stk. 5)

 • Hvad dækker gebyret
  Administration af regler, løn, husleje o.s.v. Udarbejdelse/justeringer af regulativer
 • Behandling af ansøgninger om godkendelse af behandlere/indsamlere Opfølgning af dokumentation fra indsamlere (dokumentation af affaldsflow)
 • Klassifikation af farligt affald
 • Statistik
 • Information og vejledning til affaldsproducenter Økonomisk administration
 • Etablering og opretholdelse af indsamlingsberedskab

Hvem får pengene

For at gøre det så billigt som muligt bestemte kommunerne i Vejle Amt tilbage i 1990 at lave en fælleskommunal administration i selskabet K.O.K. I/S – så det er dem der får pengene.

Jeg ejer kun bygningen og lejer ud, hvad så (stk. 5)

Så skal du pålægge gebyret din lejere via din lejeopkrævning

Jeg har slet ikke nogen virksomhed mere

Så kan jeg godt forstå du ringer. Må jeg bede om navn, adresse og dit gamle CVR nr., så får du pengene refunderet af K.O.K. I/S og bliver slettet. Er CVR.nr. frameldt ved Told&Skat?

Jeg har solgt min virksomhed

Så kan jeg godt forstå du ringer. Må jeg bede om navn, adresse og dit gamle CVR nr., så får du pengene refunderet af K.O.K. I/S og bliver slettet. Kan du oplyse mig hvem der ejer virksomheden i dag?

Hvor kan jeg få mere at vide

Se nedenfor eller kontakt K.O.K. I/S tlf. 75929001

 

KL

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag 09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00