Udenfor rådhusets almindelige telefontid henvises til:

Akut hjælp til børn og underretninger:

Henvendelser om akut hjælp til børn og unge på Ærø udenfor normal åbningstid rettes til Politiets Servicetelefon på 114, der kontakter den kommunale Socialvagt.

Alle underretninger (viden eller formodning om at børn og unge mistrives) sendes til underretning@aeroekommune.dk

Akut forureningsuheld

Ring 112 - Alarmcentralen