Udenfor rådhusets almindelige telefontid henvises til:

 

Underretning samt akut hjælp til børn og unge
Alle underretninger (viden eller formodning om at børn og unge mistrives) sendes til underretning@aeroekommune.dk

Underretteren vil modtage kvittering indenfor 6 hverdage.

Henvendelser om akut hjælp til børn og unge på Ærø udenfor normal åbningstid rettes til Politiets Servicetelefon på 114, der kontakter den kommunale Socialvagt.

 


Akut forureningsuheld

Ring 112 - Alarmcentralen