I Ærø Kommune ønsker vi at tiltrække og udvikle kvalificerede, engagerede og dynamiske ledere og medarbejdere.

I skemaet herunder fremgår ledige stillinger.

Alle ansøgninger besvares med en kvittering for modtagelsen, og vi gennemgår herefter alle ansøgninger for at finde de ansøgere, der har de nødvendige kvalifikationer og den rette profil til jobbet. En række ansøgere vil blive indbudt til ansættelsessamtale, og alle ansøgere får herefter en tilbagemelding.

Om uopfordrede ansøgninger

Vi foretrækker at modtage ansøgninger på aktuelle stillingsopslag og specifikke stillinger. Hvis du alligevel ønsker at sende en uopfordret ansøgning, skal den som minimum indeholde angivelse af, hvilken afdeling eller hvilket fagområde, du søger ansættelse indenfor. Du skal vedlægge et CV med relevante oplysninger om uddannelse, joberfaring, samt referencemuligheder. Uopfordrede ansøgninger sendes til: lon@aeroekommune.dk