Svendborg Kommune varetager opgaver vedr. indsatsplanlægning for grundvandet på Ærø.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse