Her finder du en liste over håndværkere, der har fået tilbudt og tildelt en kommunal anlægsopgave.

Rengøring af toiletter og baderumsbygninger Marstal Havn i sæsonen 2020 til 2022.

Leverandør Pris
KN Rengøring               Meldte fra grundet travlhed
Jan Petersen                300.000 kr.
Nukun Møller                196.500 kr.( billigst og valgt som entreprenør )


Rengøring af toiletter og baderumsbygninger Ærøskøbing Havn i sæsonen 20220 til 2022.

Leverandør Pris
KN Rengøring  Meldte fra grundet travlhed
Marianne Hansen 300.000 kr.  ( valgt som entreprenør )
Nukun Møller Meldte fra

 

 

Ærø Kommune har udbudt etablering af et biocover på Ærø Kommunes Losseplads.

Opgaven er en jord- og kloakentreprise.

Tilbudsgiver:

Pris:

Ommel Maskinstation 1.193.600 ex. moms
Håndværkerhuset Meldte fra
Pilegårdens Entreprenør Meldte fra
A. Jørgensen Eftf. Aps Afgav ikke tilbud

 

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt Opsætning og tilslutning af ny mandskabsbygning, samt nedtagning af eksisterende.

Tilbud vedr. Opsætning og tilslutning af ny mandskabsbygning, samt nedtagning af eksisterende.

Jord-, Kloak- Beton- og Murer entre.:

Pris:
Ommel Maskinstation 149.000,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som udførende.)           
Ærø Beton 152.700,- kr.
Poul Eman Hansen ApS

Meldte fra grundet travlhed.

 

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt nyt køkken - Ærø Rådhus.

Tilbud vedr. udvidelse af køkken samt nye elementer.

Tømrer entr.:

Firma: Pris:
  Ærø Møbler 252.200,- kr. ekskl. moms - eneste bydende 

Maler entr.:  

Firma: Pris:
  Jan Maler 18.000,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)
  Ærø Hushåndværk Meldte fra grundet travlhed 

VVS entr.:

Firma: Pris:
  Øens VVS     

39.400,- kr. ekskl. moms.

  Stokkeby Smeden 38.600,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt          som leverandør)

 

Væskespredning og kombi-kørsel

Pris:
Vognmand A. Jørgensen´s eftf. Aps    vægtet timepris kr.  657,00  
Søren Hansen/Kurt Hansen                  vægtet timepris kr.  664,95  
St. Rise Maskinstation ApS                 vægtet timepris kr.  684,50
Palle Friis                                           vægtet timepris kr.  787,50

 

Snerydning og grusning

Pris:
St. Rise Maskinstation ApS                 vægtet timepris kr.  595,63
Vognmand A. Jørgensen´s eftf. ApS   vægtet timepris kr.  627,00
Søren Hansen/Kurt Hansen                  vægtet timepris  kr. 679,30    

Ærø benytter 6 køretøjer i sit beredskab:

På Ærø´s A-vejen benyttes 3 køretøjer som udkaldes efter behov og ikke nødvendigvis samtidig:

Væskespredning med mulighed for snerydning – sneplov 1.

Sneplov nr. 2

Sneplov nr. 3


På Ærø`s B, C og D veje benyttes 3 køretøjer, som typisk vil blive tilkaldt samtidig:

Sneplov nr. 1

Sneplov nr. 2

Sneplov nr. 3


Udfra ovennævnte er følgende fordeling foretaget.

Vognmand A. Jørgensen ´s eftl. ApS har væskespredning og kombikørsel sneplov nr. 1, samt sneplov nr. 2 – begge køretøjer på A-veje.  ( 2 køretøjer. )

St. Rise Maskinstation har sneplov nr. 1 og sneplov nr. 2 på B, C og D veje. (2 køretøjer )

Søren Hansen har sneplov nr. 3 på B,C og D veje,  samt sneplov nr. 3 på A-veje. ( 2 køretøjer ). 

Ærø Kommune – Park og Vej har indhentet tilbud for etablering af nye buslommer ved Dunkær

 Der er indkommet følgende tilbud:                                         
 A.Jørgensens eftf. ApS
( Valgt som leverandør)                                           
kr.  299.255,00
Ærø Redningskorps og vognmandsforretning ApS     kr.  310.000,00

 

Ærø Kommune – Park og Vej har indhentet tilbud for Vejvedligehold gældende 2019 – 2021 med option på op til yderligere 2 år.

Følgende tilbud er modtaget  
DOB      samlet tilbud    kr. 2.770.500,00
NCC       samlet tilbud  kr. 2.921.750,00
Munck    samlet tilbud 
(Valgt som leverandør)
kr. 2.585.000,00

 

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt udskiftning af tagbeklædning off. toilet Marstal havn.

Tilbud vedr. udskiftning af tagbeklædning off. toilet Marstal havn:

 

STS

Meldte fra grundet travlhed

Brinksbo

398.640,- ekskl. moms

Snedkermester Erik Boye   

293.470,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør).

 

Lydvægge og lofter, Job- og Voksencenteret, St. Rise Skolevej
Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt lydvægge og lofter på Job og Voksencenteret

Tilbud vedr. etablering af lydvægge og lofter på Job og Voksencenteret:

 

Edmund Rasmussen                              

300.875,- kr. ekskl. moms

Ærø Møbler.                                             

Meldte fra

Håndværkerhuset

272.845,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

 

Genåbning / genslyngning af del af Skydsbæk vandløb

Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt genslyngning samt genåbning af del af Skydsbæk vandløb.

Tilbud indkommet fra:

 

Ommel Maskinstation                   

225.810,- kr. ekskl. moms

A. Jørgensen Eftf.                             

Udeblevet

Håndværkerhuset

118.000,- kr. ekskl. moms.
 (Billigst og valgt som leverandør).

 

Beplantningsareal ved erhvervsareal ved Reberbanen

 

Tilbud indkommet fra:

 

Ommel Maskinstation

198.349,- kr. + moms - valgt som leverandør - Indkommet et bud

 

Udskiftning af vandbehandlingsanlæg Ærø svømmehal

Tilbud indkommet fra:

 

Dansk Vandteknologi A/S                       

1.931.400,- kr. ekskl. moms.
(Billigst og valgt som leverandør)

Fjordblink Swimmingpools A/S               

2.469.500,- kr. ekskl. moms

2.469.500,- kr. ekskl. moms

(Tilbuddet ikke konditionsmæssigt)

 

Nedrivning Vestballevej 6, 5970 Ærøskøbing.

Tilbud indkommet fra:

 

Ommel Maskinstation v/Flemming Andersen       

173.500,- kr. ekskl. moms.

Ærø Redningskorps & Vognmandsforretning       

158.500,- kr. ekskl. moms.

A. Jørgensen Eftf. ApS                                                

136.620,- kr. ekskl. moms.

 

Nedrivning Øster Bregninge 33, 5970 Ærøskøbing

Tilbud indkommet fra:

 

Finn´s Entreprenør

Meldte afbud

Pilegårdens Entreprenør

118.590,- kr. ekskl. moms

Håndværkerhuset ApS

69.200,- kr. ekskl. moms.
 (Billigst og valgt som leverandør)

 

Indkøb af vejsalt til brug for Vintertjenesten er afholdt og følgende bud fremkom.

Vognmand Søren Hansen:
Pr. tons kr. 598,- i billigperioder
Pr. tons kr. 648,- i andre perioder.

A.Jørgensen´s Eftf. ApS.:
Pr. tons kr. 675,- i billigperioder
Pr. tons kr. 730,- i andre perioder

Nautic Wood ApS.:
Pr. tons kr. 719,- i billigperioder
Pr. tons kr. 775,- i andre perioder

Der er ikke oplyst forbehold i nogen af tilbuddene. Det  kan således meddele, at Vognmand Søren Hansen er fremkommet med billigste tilbud, og opgaven tildeles denne for en kommende 3-årig periode jvfr. udbudsskrivelse.

Udbud af Taxikørsel i Ærø Kommune maj 2018 – 31.03.2019

Der er modtaget ét tilbud fra Taxa Syd a.m.b.a

 

Pris pr. time foretaget med stor bil:

420 kr

Pris pr. time foretaget med lille bil:                                   

399 kr

Forhandlet pris pr. time foretaget med stor bil:               

390 kr.

 

Ærø Kommune har indhentet tilbud på støbning af fundamenter til ny toiletbygning i Voderup og Sønderrenden, samt omklædningsrum på Eriks Hale.

 

 

Ærø Byg ApS har indsendt tilbud på

195.000,-kr  excl. Moms (er valgt som den billigste.)
 

Murermester Rasmus Greve Nygaard

198.725,- kr excl. Moms.

 

Ærø Kommune har indhentet tilbud for etablering af ny buslomme overfor indkørsel til VUC-skolen i Marstal

Der er indkommet følgende tilbud:

 

Pilegårdenes Maskinstation                     

81.845,00 kr og kr. 24,00 kr for bortkørsel af kbm jord (er valgt som det billigste tilbud)

A. Jørgensen Eftf. ApS 

105.950,00 Kr. og kr. 50,00 for bortkørsel af kbm jord

Ommel Maskinstation

129.500,00 kr

Ærø Redningskorps og vognmandsforretning

179.768,50 kr. og 39,00kr.for bortkørsel af kbm jord.           

 

Ombygning af postkontor til IT-afd.


Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt ombygge postkontor til IT-afd., på adressen Statene 6, 5970 Ærøskøbing. Arbejdet udføres i perioden den 12. november 2018 til den 18. februar 2019.

Tilbud vedr. El entreprisen indkommet fra:

 

Tilbud vedr. El entreprisen indkommet fra:

 

El-Systems ApS                                      

143.500,- kr. ekskl. moms

SR-Electric                                              

137.810,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

Tilbud vedr. Maler entreprisen indkommet fra:            

 

Majbritts Malerfirma                                

79.000,- kr. ekskl. moms.

Malerfirmaet Jan Petersen                     

48.000,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

Tilbud vedr. Murer entreprisen indkommet fra

 

Ærømurerne ApS                                    

30.000,- kr. ekskl. moms

Håndværkerhuset ApS                           

34.580,- kr. ekskl. moms

Håndværkerhuset ApS                           

19.800,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

Tilbud vedr. Tømrer og gulv entreprisen indkommet fra

 

Ærø Møbler                                             

560.599,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

Håndværkerhuset ApS                           

Meldte fra

Edmund Rasmussen                              

Udeblevet

Tilbud vedr. ventilation entreprisen indkommet fra:            

 

El-Systems ApS                                      

895.000,- kr. ekskl. moms

GK-Ventilation                                       

1.098.144,- kr. ekskl. moms

Øens VVS                                               

830.400,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

 

 

 

Nedrivningen af Havnevejen 11 samt Baggavle 3.
Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt nedrivning af Havnevejen 11, 5985 Søby samt Baggavle 3, 5970 Ærøskøbing.

Tilbud vedr. nedrivningen af henholds-vis Havnevejen 11 og Baggavle 3

 

Søren Hansen

187.500,- kr. ekskl. moms.

A. Jørgensen Eftf.                                    

183.410,- kr. ekskl. moms

Johnny Kildegaard                                   

156.000,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

 

Nedrivningen af Ommelsvejen 44, 5960 Marstal
Ærø Kommune, Teknisk Afdeling har udbudt nedrivning af Ommelsvejen 44, 5960 Marstal

Tilbud vedr. nedrivningen af Ommelsvejen 44:

 

Ærø Byg                                                  

212.550,- kr. ekskl. moms.

Ærø Beton & Entreprenør

195.000,- kr. ekskl. moms

Pilegårdens entreprenør                      

148.562,- kr. ekskl. moms. (Billigst og valgt som leverandør)

 

 

 

Marstal Skole - Udskiftning af belysning, 2 gymnastiksale, 6 undervisningslokaler + stikkontakter

Tilbud indkommet fra:

 

SR-ELECTRIC

Mest fordelagtige tilbud.

EL-SYSTEMS

Højeste tilbud

 

 

Tilbud på rådgiverydelse på vandbehandlingssystem og ventilationsanlæg på svømmehallen, Markgade 1, Marstal.

Tilbud indkommet fra:

 

Teknologisk institut              

330.000,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Lp Madsen                            

435.000,- kr

 

Udskiftning af 16 stk. vindues partier på Job og voksencenter

Tilbud indkommet fra:

 

STS

274.200,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Erik Boye                            

292.500,- kr

Brinksbo

311.000,- kr

 

Udskiftning af vinduer i Ærøskøbing Skole

Tilbud indkommet fra:

 

Håndværkerhuset

235.400,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Ærø Møbler                            

253.900,- kr.

Edmund Rasmussen            

394.100,- kr.

 

 

Nedrivning af Vester Bregninge 42, 5970 Ærøskøbing

Tilbud indkommet fra:

 

Tonny Madsen                        

164.800,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Vindeballe Entreprenør         

171.200,- kr

 

 

Slæbested / Løfteplatform Marstal Lystbådehavn

Tilbud indkommet fra:

 

Munck Havne og Anlæg       

2.943.425,- kr.
( Billigst og valgt som leverandør)

Arkil A/S

3.334.000,- kr

C.G.Jensen A/S

3.463.000,- kr

 

Udskiftning af traktor ved Park og Vej

Tilbud indkommet fra:

 

Ærø Maskiner og VVS A/S

529.792,- kr.

(billigst og valgt som leverandør)

Stokkeby Smedeforretning I/S

588.593,- kr

Skovbysmede og maskinforretning  

640.000,- kr.
Traktortilbud var ikke af samme fabrikat

 

Forbedring af busholdeplads ved Stokkeby

Tilbud indkommet fra:

 

Anders Jørgensens Eftf Aps      

100.195,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Pilegårdenes Entreprenør        

153.272,- kr

Ommel Maskinstation              

175.700,- kr

Rise Beton ApS                            

295.355,- kr

Arkil A/S                                       

319.981,- kr

 

Udskiftning af rørlagt vandløb på ejendommen Tranderupmark 2, Materialegården

Tilbud indkommet fra:

 

Pilegårdenes Entreprenør        

56.600,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Anders Jørgensens Eftf ApS    

69.375,- kr

Ærø Byg Aps                              

99.467,- kr

Ommel Maskinstation            

105.000,- kr

Rise Beton ApS                        

118.639,- kr

 

 

"Salthal" på adressen Tranderupmark 2, Materialegården

Tilbud indkommet fra:

 

Poul Elman Hansen ApS                     

1.197.700,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Brinksbo Snedker og Tømrer ApS    

1.213.350,- kr

Ærø Byg ApS                                        

1.320.532,- kr

STS – Albertsen og Mølgaard

1.384.250,- kr

El-entreprisen udføres af El-systems ApS

Kr. 138.000,-.  ( dækkende entreprise Salthal og udv. af hal.)

 

 

Udvidelse af eksisterende maskinhal, Tranderupmark 2, Materialegården

Tilbud indkommet fra:

 

Brinksbo Snedker og Tømrer ApS

797.860,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Poul Elman Hansen  ApS                    

798.000,- kr

Ærø Byg ApS                                          

882.661,- kr.

STS – Albertsen og Mølgaard              

932.000,- kr

El-entreprisen udføres af El-systems ApS

Kr. 138.000,-.  ( dækkende entreprise Salthal og udv. af hal.)

 

Nedrivning af Møllevejen 73 , 5960 Marstal

Tilbud indkommet fra:

 

Håndværkerhuset

156.900,- kr. (billigst og valgt som leverandør)

Ærø Byg                                  

196.010,- kr.

 

Udskiftning af ventilation på svømmehallen Markgade 1, 5960 Marstal

Tilbud indkommet fra:

 

Jen-Tek Ventilation                        

999.468,- kr. (Billigst og valgt som leverandør)

Ærø Maskiner og VVS                

1.385.440,- kr

Stokkeby Smedeforretning       

1.555.300,- kr

 

Bøssehage 9, 5970 Ærøskøbing

Tilbud indkommet fra:

 

Pilegårdenes Entreprenør                           

127.900,- kr. + moms  
(billigst og valgt som leverandør)

Ommel Maskinstation                                

149.350,- kr. + moms

 

Vestergade 6 og 6A, 5960 Marstal

Tilbud indkommet fra:

 

Vindeballe Entreprenør forretning            

128.200,- kr. + moms
(billigst og valgt som leverandør)

Pilegårdenes Entreprenør                           

226.950,- kr. + moms


Etablering af vaskeplads til fritidsbåde ved Marstal Sejlklub

Tilbud indkommet fra:

 

Pilegårdenes Entreprenør  

366.085,-  kr. Accepteret

Ærø Kloakservice                 

268.925,- kr. Tilbuddet ikke konditionsmæssigt.

 

Tilbygning af toilet

Tilbud indkommet fra:

 

Poul Elman Hansen              

439.600,- kr.
(billigst og valgt som leverandør)

Håndværkerhuset

478.900,- kr.

Ærø Møbler                            

479.800,- kr

 

Nedrivning af Frederiksbergvej 11, 5970 Ærøskøbing

Tilbud indkommet fra:

 

Ærø Byg ApS                      

55.000,- kr. + moms.
Billigst og valgt som leverandør

A. Jørgensens Eftf. ApS      

84.500,- kr.

 

Nedrivning af Stokkeby Hovedgade 36, 5970 Ærøskøbing

Tilbud indkommet fra:

 

Håndværkerhuset

74.600,- kr. + moms.
Billigst og valgt som leverandør.

Finns Entreprenør                 

83.956,- kr. + moms.

 

Nedrivning af Haven 13, 5985 Søby Ærø

Tilbud indkommet fra:

 

Ommel Maskinstation           

429.500,- kr. + moms.
Billigst og valgt som leverandør.

Pilegårdenes entreprenør      

476.290,- kr. + moms

 

Udbud vedr. udarbejdelse af vandløbsregulativer for Ærø Kommune.
Tildelingskriteriet er mest fordelagtige pris. Vægtet i forhold til pris, procesbeskrivelse og medarbejdernes erfaring.

Tilbud indkommet fra:

 

EnviDan A/S                        

490.000 kr. ex. moms

Bangsgaard & Paludan ApS 

534.000 kr. ex. moms