Ærø Kommune udbyder hermed erhvervsjord langs med Reberbanen i Marstal.

Arealet er omfattet af Lokalplan 123-5 nyt erhvervsområde ved Reberbanen.

Kvadratmeterprisen er fastsat til kr. 5o pr. m2 excl. moms og tilslutningsafgifter til forsyningsselskaberne.

Ærø Kommune afholder salgsomkostninger i forbindelse med handlen.

Interesserede kan henvende sig til Teknisk afdeling, Rådhuset på tlf. nr. 63 52 50 26.