KommuneInfoArk

Årsgebyr – adm. farligt affald
Nyt gebyr på ejendomsskattebilletten/opkrævningen af forbrugsafgifter

Baggrund
Kommunerne i det tidligere Fyns Amt ønsker rationelle og fleksible ordninger om farligt affald for områdets virksomheder. Ordningerne skal sikre en fortsat høj miljø- og sikkerhedsstandard, og styrke kontrollen med affaldsstrømmene. I tråd med anbefalingerne fra bl.a. KL indfører modtagestation Fyn I/S på kommunernes vegne nu en ny og mere standardiseret gebyrfinansiering.

Virksomhederne i det tidligere Fyns Amt vil ikke komme til at opleve ændringer i den praktiske håndtering af deres farlige affald, idet man fortsat frit kan vælge mellem de miljøgodkendt affaldsbehandlere og transportører der ifølge de lokale bestemmelser kan agere i området.

Nyt er imidlertid, at alle potentielle producenter af farligt affald skal bidrage til administrationen af disse ordninger via et årligt gebyr. Virksomhederne er udvalgt efter branchekoder som erfaringsmæssigt producerer farligt affald. Gebyret opkræves i forbindelse med ejendomsskatten eller forbrugsafgifterne.

Modellen indebærer bla. at virksomheder har frit valg af affaldsbehandlere/transportører som er optaget på en liste som kommunen har godkendt (findes på www.Mtstfyn.dk) og skal ikke som tidligere igennem administrative tunge procedurer med at søge fritagelse for hver enkelt affaldstype og for hver gang man skifter behandler.

Hvem skal betale
KL har udarbejdet en liste* over brancher som erfaringsmæssigt producerer farligt affald, og alle virksomheder i disse brancher skal betale et årsgebyr som skal dække din kommunes administration af farligt affald.

*listen er praktisk udarbejdet af 6 affaldsselskaber med inddragelse af Kommunekemis registreringer og kan ses på KL´s hjemmeside www.kl.dk

Hvem har bestemt det
Det har vores kommunalbestyrelse efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening.

Må de det og hvor står det
Ja det må de godt – det står i Miljøbeskyttelsesloven § 48.

Kan jeg klage over det
Ja det kan du godt ved at skrive til kommunen. (Stk. 3)

Hvorfor skal jeg betale det
Fordi din virksomhed falder indenfor de branchekoder som har farligt affald.

Jeg har intet farligt affald
Ingen olie, kemikalier, udskillere, batterier, spraydåser, maling, rengøringsmidler, gift, medicin?

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler
Så kan kommunen foretage udpantning i din ejendom. (stk. 5)

Hvad dækker gebyret
Administration af regler, løn, husleje o.s.v. Udarbejdelse/justeringer af regulativer

Behandling af ansøgninger om godkendelse af behandlere/indsamlere Opfølgning af dokumentation fra indsamlere (dokumentation af affaldsflow)

Klassifikation af farligt affald

Statistik

Information og vejledning til affaldsproducenter Økonomisk administration

Etablering og opretholdelse af indsamlingsberedskab

Hvem får pengene
For at gøre det så billigt som muligt bestemte kommunerne i Vejle Amt tilbage i 1990 at lave en fælleskommunal administration i selskabet K.O.K. I/S – så det er dem der får pengene.

Jeg ejer kun bygningen og lejer ud, hvad så (stk. 5)
Så skal du pålægge gebyret din lejere via din lejeopkrævning

Jeg har slet ikke nogen virksomhed mere
Så kan jeg godt forstå du ringer. Må jeg bede om navn, adresse og dit gamle CVR nr., så får du pengene refunderet af K.O.K. I/S og bliver slettet. Er CVR.nr. frameldt ved Told&Skat?

Jeg har solgt min virksomhed
Så kan jeg godt forstå du ringer. Må jeg bede om navn, adresse og dit gamle CVR nr., så får du pengene refunderet af K.O.K. I/S og bliver slettet. Kan du oplyse mig hvem der ejer virksomheden i dag?

Hvor kan jeg få mere at vide
Teknisk forvaltning, kommunens hjemmeside, www.kl.dk, www.kokis.dk, eller K.O.K. I/S tlf. 75929001