I Ærø Kommune findes forskellige kørselsordninger for kommunens borgere.

Reglerne for bevilling og bestilling af kørsel er forskellige alt efter, hvor du skal hen.
 

I kørselsordningen optages svært bevægelseshæmmede personer, blinde og stærkt svagsynede (synsstyrke 10 % eller mindre), som er fyldt 18 år, og har fast bopæl i en af de 10 fynske kommuner.

Det afgørende kriterium er, at du pga. sit fysiske handicap ikke er i stand til at anvende den almindelige kollektive trafik (bus og telekørsel). Ligeledes skal du benytte et ganghjælpemiddel, som skal være bevilget af kommunen eller du skal være berettiget hertil grundet din fysiske tilstand.

Blinde og stærkt svagsynede skal ved ansøgning vedlægge kopi af medlems-, ledsager-, eller rejsekort fra Dansk Blindesamfund.
Din helbredsmæssige situation skal have varig karakter, dvs. den skal have været til stede eller forventes at være til stede mindst 1 år. Ved midlertidigt handicap under 1 år kan du ikke optages i ordningen og ved midlertidigt handicap over 1 år skal ansøgningen revurderes af kommunen.

Det er kommunen, der visiterer dig til ordningen. Derefter skal du selv bestille dine ture telefonisk hos FynBus på tlf. 63 11 22 55.

Du kan downloade ansøgningsskemaet til handicap kørsel her

Du skal udfylde og sende ansøgningsskemaet til Ærø Kommunes visitatorer på Mail: visitator@aeroekommune.dk