I februar 2013 blev den nationale sundhedsundersøgelse Hvordan har du det? gennemført for anden gang. Som led i undersøgelsen gik Ærø Kommune og de øvrige 21 syddanske kommuner sammen med Region Syddanmark om at undersøge specielt syddanskernes helbred.

I løbet af februar 2013 modtog 2.500 ærøboere derfor et spørgeskema med i alt 82 spørgsmål om højde, vægt, motion, madvaner og trivsel.

Derfor er undersøgelsen vigtig
Resultatet af undersøgelserne giver sundhedsvæsenet en enestående mulighed for at skride tidligt ind for at forebygge og behandle sygdommene samt at følge udviklingen i folkesundheden. Mange af de sygdomme, vi døjer med i dag – f.eks. diabetes 2, KOL og stress – kan forebygges, hvis der gribes tidligere ind. Det er sygdomme, som griber voldsomt ind i hverdagen for dem, der bliver ramt. Og sygdomme, som koster samfundet mange penge.

Det viser sundhedsundersøgelsen
Udover en status for borgernes sundhed og sygelighed i 2013 viser sundhedsundersøgelsen udviklingen siden 2010, hvor den første undersøgelse blev gennemført.

Resultaterne fra undersøgelsen er samlet i en rapport, der indeholder opgørelser på både regionalt og kommunalt niveau.

Se hele rapporten → her 

Den nationale sundhedsundersøgelse – også kaldet Hvordan har du det? – har til formål at tilvejebringe data om borgernes sygdom, sundhed og trivsel.

Det særlige ved denne undersøgelse er først og fremmest det store antal borgere, der deltager samt det faktum, at undersøgelsen gennemføres ensartet i samtlige kommuner i Danmark på samme tid. Det gør undersøgelsen til den største nationale sundhedsundersøgelse, der nogensinde er gennemført i Danmark.

Undersøgelsen giver således unikke sammenligningsmuligheder på kommunalt og regionalt niveau, og yderst værdifuld viden til gavn for det forebyggende arbejde på sundhedsområdet.

Sundhedsundersøgelserne startede i 2010 og vil blive gentaget med en frekvens på 4 år, dog med den ene undtagelse, at 2. profilundersøgelse allerede foretages 3 år efter den første fra 2010. Årsagen er, at sundhedsundersøgelserne herved tidsmæssigt kommer ind i en rytme således, at resultaterne kan anvendes i forbindelse med de sundhedsaftaler, der indgås mellem region og hver enkelt kommune.

Formålet med at gentage undersøgelsen er at få sammenlignelige resultater med undersøgelsen fra 2010, for på den måde at undersøge, om der er sket en udvikling i borgernes sygdom, sundhed og trivsel.

Hvem står bag sundhedsundersøgelsen?
Undersøgelsen er iværksat på baggrund af en aftale indgået i januar 2009 mellem KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.

Aftalen fastslår, at hver af de fem danske regioner skal gennemføre og finansiere indsamlingen af sundhedsprofiler i samtlige kommuner i landet baseret på et obligatorisk standardspørgeskema.