I februar 2017 blev den nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” gennemført for tredje gang. Som led i undersøgelsen gik Ærø Kommune og de øvrige 21 syddanske kommuner sammen med Region Syddanmark om at undersøge specielt syddanskernes helbred.

I februar til maj 2017 modtog 2.500 ærøboere derfor et spørgeskema med i alt 88 spørgsmål om sundhed, trivsel, sundhedsadfærd og sygdom.

Derfor er undersøgelsen vigtig

Resultatet af undersøgelserne giver sundhedsvæsenet en enestående mulighed for at sætte ind med forebyggelse og behandling de rigtige steder. Diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme og forhøjet blodtryk er sygdomme, ærøboerne døjer med i dag. Sygdomme griber voldsomt ind i hverdagen og livskvaliteten for de berørte borgere og deres pårørende. Det er dog sygdomme, hvor vi kan forebygge og reducere forekomsten, hvis vi griber tidligt ind. Sundhedsprofilundersøgelsen kan hjælpe til med at målrette indsatserne.

Det viser sundhedsprofilundersøgelsen

Undersøgelsen viser et øjebliksbillede af borgernes sundhed og sygelighed i 2017, og samtidig giver undersøgelsen mulighed for at sammenligne med de tidligere gennemførte undersøgelser i 2010 og 2013. Således kan vi følge udviklingen i folkesundheden.

Resultaterne fra undersøgelsen er samlet i en rapport, der indeholder opgørelser på både regionalt og kommunalt niveau.

 

Den nationale sundhedsundersøgelse – også kaldet Hvordan har du det? – har til formål at tilvejebringe data om borgernes sygdom, sundhed og trivsel.

Det særlige ved denne undersøgelse er først og fremmest det store antal borgere, der deltager samt det faktum, at undersøgelsen gennemføres ensartet i samtlige kommuner i Danmark på samme tid. Det gør undersøgelsen til den største nationale sundhedsundersøgelse, der nogensinde er gennemført i Danmark.

Undersøgelsen giver således unikke sammenligningsmuligheder på kommunalt og regionalt niveau, og yderst værdifuld viden til gavn for det forebyggende arbejde på sundhedsområdet.

Sundhedsundersøgelserne startede i 2010 og vil blive gentaget med en frekvens på 4 år, dog med den ene undtagelse, at 2. profilundersøgelse allerede foretages 3 år efter den første fra 2010. Årsagen er, at sundhedsundersøgelserne herved tidsmæssigt kommer ind i en rytme således, at resultaterne kan anvendes i forbindelse med de sundhedsaftaler, der indgås mellem region og hver enkelt kommune.

Formålet med at gentage undersøgelsen er at få sammenlignelige resultater med undersøgelsen fra 2010, for på den måde at undersøge, om der er sket en udvikling i borgernes sygdom, sundhed og trivsel.

Hvem står bag sundhedsundersøgelsen?


Undersøgelsen er iværksat på baggrund af en aftale indgået i januar 2009 mellem KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.

Aftalen fastslår, at hver af de fem danske regioner skal gennemføre og finansiere indsamlingen af sundhedsprofiler i samtlige kommuner i landet baseret på et obligatorisk standardspørgeskema.