I forbindelse med budgetlægningen og ved efterfølgende politiske beslutninger i november og december måned har kommunalbestyrelsen fastlagt en lang række takster for brugerbetaling. 

Disse takster fremgår af kommunens takstblad, der kan ses nedenfor.
Dokumentet åbner op som pdf. fil.    

Brugerbetaling 2019
Takster 2019 for Havnens område
Takstblad 2019 for renovationsområdet
Pris for affaldsbeholdere