I forbindelse med budgetlægningen og ved efterfølgende politiske beslutninger i november og december måned har kommunalbestyrelsen fastlagt en lang række takster for brugerbetaling. 

Disse takster fremgår af kommunens takstblad, der kan ses nedenfor.
Dokumentet åbner op som pdf. fil.   

 

 

 

Kommunens takstblad