Senest opdateret 12-12-2018

NAVN / E-MAIL

FORENING

ADRESSE

Eigil Jensen Ærø Vandråd  Langebro 16, 5985 Søby 
Jan Clausen Danmarks Naturfredningsforening Færgevej 68, 5960 Marstal
Christina Nyborg Danmarks Naturfredningsforening Lebymarksvej 8, 5985 Søby
Lars Ole Gjesing Dansk ornitologisk forening Bøssehage 2, 5970 Ærøskøbing
Kaj Allan Jørgensen Landbruget  Tranderup Nørremark 2, 5970 Ærøskøbing
Christen Alb. Christensen Landbruget  Vester Bregningemark 4, 5970 Ærøskøbing
Knud Nielsen  Turist- og Erhvervsforeningen Bondebygade 13, 5960 Marstal
Søren Langkjær De ærøske jagtforeninger Grønnæsvej 14, 5970 Ærøskøbing
Kim Bang Jensen Ærø Sportsfiskerforening Tivoli 3, 5970 Ærøskøbing
Kirsten Johansen Teknisk Afdeling Statene 2, 5970 Ærøskøbing
Peter Hansted Kommunalbestyrelsen Statene 2, 5970 Ærøskøbing
Inga Blom Thomas Kommunalbestyrelsen Statene 2, 5970 Ærøskøbing
Sanne Krongaard Christensen Økologiske Ærø Præstens Vej 7, 5970 Ærøskøbing
Nils Ørum-Nielsen  Økologiske Ærø Voderup 41, 5970 Ærøskøbing
Steen Andersen Naturskolen Krovejen 11, 5960 Marstal
Thomas Albersten  Ærø Markvildtlav Stokkeby Hovedgade 15, 5970 Ærøskøbing
Amdi Groth  Ærø Markvildtlav Grønnegade 11, 5960 Marstal
Erik Teglbjærg Ærø Biavlerforening Kirkeballevej 20, 5970 Ærøskøbing