Det Grønne Råd i Ærø Kommune er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunens politikere og administration, herunder administrationen i Svendborg Kommune, om spørgsmål vedrørende natur, miljø og planlægning i det åbne land.

Rådet opbygges og anvendes som rådgivende organ og inddrages i kommunens arbejde inden for natur, miljø og fysisk planlægning.

Det Grønne Råd danner rammen for en positiv dialog og sikrer organisationerne medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Medlemmer af det grønne råd

Forretningsorden for det Grønne Råd