Ærø kommune 


Formålet med dette notat er, at beskrive pladsgaranti og -anvisning til de kommunale dagtilbud. Vær opmærksom på at der er andre regler for de private: dagpleje, børnehave og friskole/skolefritidsordning.

 0 – 6 årsområdet
Der er pasningsgaranti til børn i alderen 0 år til barnets skolestart. Tilbuddet gives inden for 1 måneder efter der er fremsat ønske om plads. Når barnet er indskrevet i et pasningstilbud, er det stadig muligt at stå på venteliste til et andet alderssvarende pasningstilbud. Hvert barn kan kun stå med et ønske vedr. dagpleje/vuggestue samt børnehave.

Dagpleje og vuggestue er fortrinsvis til børn i alderen 0 – 3 år. Børnehave benyttes fra den 1. i måneden hvor barnet fylder 3 år.


Opskrivning/udmeldelse foretages digitalt på borger.dk

Børn visiteres til ledige pladser efter anciennitetsdato (ansøgningsdato efter at barnet er født). Anciennitetsprincippet kan i særlige tilfælde fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i et dagtilbud.

Børn i dagpleje og vuggestue udmeldes automatisk til udgangen af den måned, hvor barnet fylder 3 år. Forældrene skal i god tid inden søge om optagelse i børnehave.

Hvis man takker nej til børnehaveplads beholder man sin plads på ventelisten, men barnet bliver udmeldt af dagplejen/vuggestue.

Børn skal udmeldes af børnehave, ved start i 0. klasse. Udmeldelse foretages digitalt af forældre på borger.dk

Skoleområdet
Der er formelt set ikke pasningsgaranti for skolesøgende børn, men i praksis kan alle børn optages i skolefritidsordning, SFO for skolesøgende børn til og med 3. klasse.

Udmeldelse
Udmeldelse af pasningsordning skal altid ske digitalt med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.