Affald On-line er din kontakt til kommunen, hvis du

  • Vil indberette manglende tømning af dagrenovation/genanvendeligt affald
  • Vil bestille ny affaldscontainer
  • I øvrigt har spørgsmål eller kommentarer vedrørende din affaldshåndtering.

Tømningskalender

Affald Online

Affaldsfolder 2017

Dagrenovation indsamlingsrute 5960

Dagrenovation indsamlingsrute 5970 og 5985

Du skal sortere dit affald og bruge beholdere, genbrugsstationer og ordninger i kommunen

Se selvbetjening for dit affald

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer i afhentning, bestille en ny beholder m.m.

Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed.

Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald.

Snerydning og afhentning af affald

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen 'Vejene i snevejr'.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.

Herunder findes aktuelle informationer om Ærø Kommunes affaldsordninger.

Affaldsordningerne åbner i pdf.filer.

Ny affalds- eller pap og papirbeholder - priser
Affaldsplan 2013-2024
Affaldsplakat.
Regulativ for husholdningsaffald
Særlige regler for private og proff. Bygherrre om PCB
Takstblad 2017
Regler for afbrænding af haveaffald
Regulativ for husholdningsaffald 2017