I boksene herunder kan du finde relevante oplysninger om Ærø Kommunes affaldsordning i forhold til husholdningsaffald.

Ved at klikke på tømningsdage får du mulighed for at se og printe en præcis oversigt over tømning af affald ved din husstand.

Under Affald On-line kan du: 

  • Indberette manglende tømning af dagrenovation/genanvendeligt affald
  • Bestille ny affaldscontainer
  • Stille spørgsmål til eller kommentere din affaldshåndtering


I affaldsfolderen kan du læse om, hvordan du skal sortere dit affald, og indsamlingsruterne giver dig et overblik over, hvordan og hvornår, der samles ind i hele dit område.

 

 

Du skal sortere dit affald og bruge beholdere, genbrugsstationer og ordninger i kommunen

Se selvbetjening for dit affald

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer i afhentning, bestille en ny beholder m.m.

Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed.

Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald.

Snerydning og afhentning af affald

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen 'Vejene i snevejr'.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.

Lovgivning

Rammelovgivningen for miljøområdet er 'Miljøbeskyttelsesloven', hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i bekendtgørelsen om affald. Se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde kommunens affaldsregulativ.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse generelt om sortering af affald og om henkastet affald og bøder.