I Ærø Kommune findes forskellige kørselsordninger for kommunens borgere. Reglerne for bevilling og bestilling af kørsel er forskellige alt efter, hvor du skal hen. For at finde reglerne, der vedrører netop dit behov, skal du herunder først vælge, hvor du vil hen.

Bevilling
Førstegangsbevilling sker fra Ældre- og Sundhedskontoret, som visiterer til kørsel.

For at blive bevilget denne kørselsordning skal du:

  • modtage social pension/være pensionist (gælder dog ikke ved kørsel til bandagist)
  • ikke kunne transportere dig selv (gå/cykel/bil)
  • ikke have mulighed for at benytte kollektiv trafik

Bevilling gives til nærmeste speciallæge eller bandagist.

Bestilling af kørsel
Når du er bevilget kørsel, kan transporten bestilles via bestillingscentralen hos FynBus på:

Tlf.: 63 11 22 55

Dette gælder også ved akut kørsel til læge.

Bestilling/afbestilling skal så vidt muligt ske senest 1 ½ time før afhentningstidspunktet.

Vær opmærksom på ventetid. Man kan forvente en ventetid hos lægen før aftalt lægekonsultation på 5-20 min. Efter endt lægekonsultation kan der forventes en ventetid på taxaen på op til 45 min.

Udgifter til transport uden for Ærø
Du skal selv lægge ud for udgifter vedr. transport uden for Ærø, men vil efterfølgende kunne få udgiften refunderet. Dette sker ved fremsendelse af kvitteringer for afholdte udgifter til Ældre- og Sundhedskontoret. Kvitteringerne skal have lægens stempel på bagsiden samt oplysning om navn og cpr.nr. Lægen kan også vælge at sende et brev til Ældre- og Sundhedskontoret.

Beløbet indsættes derefter på Nem-konto.

Specielt vedrørende behandling udenøs
Ledsagerhjælp
Hvis du ønsker hjælp til at gå om bord på færgen, vil taxachaufføren følge dig op i færgens salon og ligeledes hente dig igen. Ønskes denne hjælp, skal det oplyses ved bestilling af kørsel.

Er du ikke i stand til at tage til undersøgelse/behandling alene, skal du ledsages. Hvis der ikke kan findes en pårørende, kan en medarbejder inden for Ældre- og Sundhedsområdet ledsage.

Skal du ledsages af en pårørende til en undersøgelse/behandling, hvortil der ikke kan benyttes offentligt befordringsmiddel, kan Ældre- og Sundhedskontoret kontaktes for at aftale vilkår for transporten.

Hvis du skal ledsages af en medarbejder inden for Ældre- og Sundhedsområdet, skal kørslen arrangeres således, at medarbejder og du selv kommer hjem hurtigst muligt.

Liggende transport
Er du ikke i stand til at tage til undersøgelse/behandling med ledsagerhjælp, skal du køres af Falck. Dette drejer sig om situationer, hvor du ikke kan komme til/fra taxaen/færgen/lægen med hjælp fra en ledsager. Denne form for kørsel skal arrangeres i samråd med Ældre- og Sundhedskontoret.

Efter behandling/undersøgelse
Når behandlingen/undersøgelsen er afsluttet, skal du vente på behandlingsstedet. Taxaen kommer automatisk og henter dig. Afhentningstidspunktet vil være afstemt med den første færgeafgang fra Svendborg efter endt behandling.

Kan du af helbredsmæssige grunde eller pga. vejrforhold undtagelsesvis ikke vente til første færgeafgang fra Svendborg, skal bevilling gives på Ældre- og Sundhedskontoret.

Sygehus i Region Syddanmark
Hvis du skal til behandling på et sygehus i Region Syddanmark, skal du ringe på:

Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid: alle hverdage kl. 8.00 – 15.00

Når du har ringet op, skal du taste 2 for bestilling af transport og derefter vælge det sygehus, du skal behandles på.

Sygehus uden for Region Syddanmark
Hvis du skal til behandling på et sygehus beliggende uden for Region Syddanmark, skal du også ringe på:

Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid: alle hverdage kl. 8.00 – 15.00

Når du har ringet op, skal du taste 2 for bestilling af transport og derefter taste 6 for bestilling af transport til sygehuse uden for Region Syddanmark.

Du kan læse mere om kørsel til sygehus/hospital på Region Syddanmarks hjemmeside her

Bevilling
Når du er blevet henvist fra læge, speciallæge eller sygehus/hospital, kan du bevilges kørsel til genoptræning, hvis du:

  • modtager social pension/er pensionist
  • ikke kan transportere dig selv (gå/cykel/bil)
  • ikke har mulighed for at benytte kollektiv trafik
  • ikke har et Falck kørselsabonnement (kørestolsbrugere er undtaget)

Hvis du ikke kan opfylde ovenstående betingelser, skal du selv betale for transporten.

Bestilling
Bestillingen af kørsel til genoptræning foretages af de terapeuter, som har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset.

Bevilling
Det vurderes på dagcentrene, om du er berettiget til kørsel til centrenes aktiviteter, vedligeholdelsestræning m.v.

Bestilling
Når bevillingen er givet, arrangerer aktivitetspersonalet kørslen til og fra dagcentret.

Hvis du er svært bevægelseshæmmet eller på anden måde ikke er i stand til at transportere dig selv til f.eks. tandlæge, optiker, frisør, indkøb, familie, venner m.v., kan du ansøge om at komme med i FynBus’ SBH-kørselsordning.

Det er kommunen, der visiterer dig til ordningen. Derefter skal du selv bestille dine ture telefonisk hos FynBus på:

Tlf. 63 11 22 55

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til visitatorerne. Du kan finde visitatorernes kontaktinformationer her 

Du kan læse mere på www.fynbus.dk

Du skal som udgangspunkt selv betale kørsel til og fra et midlertidigt ophold.

Der kan dog søges om hel eller delvis dækning af udgiften hos borgerservice/kultur- og socialafdelingen.

Vurderingen foretages på baggrund af din økonomi.