Ærø Kommune vil i dit fyldte 75. år tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg – og fra dit fyldte 80. år et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Hjemmebesøget er en uforpligtende samtale med en sygeplejerske, der kommer hjem til dig og taler med dig om din dagligdag, dit helbred og din trivsel.

Du kan her få råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som er med til, at du kan opretholde det sunde ældreliv.

Kontakt
Er du omfattet af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, vil du blive telefonisk kontaktet af forebyggelsessygeplejersken i løbet af kalenderåret.

Er du ikke blevet kontaktet, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til forebyggelsessygeplejersken.

 

Kvalitets standard - Forebyggende hjemmebesøg