Hvis du har demens, problemer med at huske eller besvær med at udføre velkendte opgaver, har Ærø Kommune en række tilbud til dig:

 

Du kan kontakte kommunens demenskoordinator om råd og vejledning om demens og evt. aftale et hjemmebesøg.

Du kan finde demenskoordinatorens kontaktoplysninger her 

Du kan bo permanent på Demenscenter Søkilden. På demenscenteret er der medarbejdere med særlig viden om de behov for hjælp og støtte, som sygdommen kan medføre.

Du kan læse mere om Demenscenter Søkilden her

Ved sygdom m.m. kan du få bevilget et midlertidigt ophold.

Læs mere om midlertidigt ophold her

Ærø Kommune tilbyder "pårørendecafé" til pårørende til hjemmeboende med en demenssygdom. Det kan være ægtefæller, børn, svigerbørn eller nære venner.

I pårørendecaféen har du som pårørende mulighed for:

  • at møde andre pårørende og udveksle erfaringer
  • at få ideer til at lette hverdagens udfordringer
  • at skabe et netværk og få et frirum
  • at få råd og vejledning om støttemuligheder i kommunen
  • at få oplysningsmateriale
  • at få undervisning i forskellige emner vedrørende demens

For yderligere information eller tilmelding bedes du kontakte demenskoordinatoren.  Du kan finde demenskoordinatorens kontaktoplysninger her