Du har mulighed for at ansøge om ældrebolig, hvis du er væsentligt begrænset i din hverdag pga. svækkelse eller handicap.

Du kan blive optaget på en behovsorienteret venteliste til ældrebolig hvis:

  • Du har et varigt behov for en bolig, der er særligt indrettet og med let adgang for ældre og handicappede.
  • Du er som hovedregel over 65 år.
  • Vil blive væsentlig mere selvhjulpen i forhold til praktiske opgaver og/eller personlig pleje, når din bolig er særligt indrettet.

Du skal være opmærksom på, at når en bolig er ledig tilbydes boligen til den borger, som har det største behov for en anden bolig. Der visiteres derfor ikke efter anciennitet på ventelisten.


I Ærø Kommune er der i alt 59 ældreboliger. Disse er fordelt følgende:

  • 8 ældreboliger i Ærøskøbing, Baggårde 16, lejlighed 1-8 samt baggårde 17 a
  • 5 ældreboliger Marstal, Birkelygård, Mellemgade 3 A,B,C,L,M
  • 26 ældreboliger i Marstal, Peder Skramsgade, 5,7,9,11,13-31, 33,35,37
  • 20 ældreboliger i Nørreparken i Søby, Rummes agre  1A 1,B, 1C, 3,5,7,9,11,13,15,17,19 21A, 21B, 2C, 23,25,27, 29,31.