Ærø kommunalbestyrelse har på møde den 20. februar 2019 truffet beslutning om, at der ikke gives tilladelse til indsamling af afstemningsstederne i Ærø Kommune i perioden 2018-2021