Der afholdes valg til Folketinget onsdag den 5. juni 2019. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folketingsvalg holdes hvert fjerde år eller oftere.

Folketingets medlemmer vælges for fire år, men statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg.

Du kan brevstemme på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek

Du kan brevstemme til Folketingsvalget fra onsdag den 15. maj til og med lørdag den 1. juni 2019.

Ret til at stemme har enhver, der på valgdagen

 • har dansk indfødsret (er dansk statsborger)
 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i riget og
 • ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig).                            

I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek indenfor den almindelige åbningstid. Bemærk, at det betyder, at Borgerservice på Ærø Rådhus er lukket den første dag, hvor det er muligt at brevstemme (onsdag den 15. maj 2019). Der henvises derfor til Marstal Bibliotek, der har åbent kl. 13.00-17.00.

Derudover holder vi ekstraordinært åbent for brevstemmer:
 

 • Fredag den 24. maj kl. 15.00 – 18.00 på Ærø Rådhus

(kl. 18.00 er der frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet)

 • Lørdag den 25. maj kl. 10.00 – 12.00 på Ærø Rådhus
   
 • Onsdag den 29. maj kl. 09.00-12.00 på Ærø Rådhus - sidste frist for optagelse på folketingsvalglisten (rådhusets øvrige afdelinger er lukket for ekspeditioner)
 • Fredag den 31. maj kl. 09.00 – 12.00 på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek kl. 10.00-14.00. (rådhusets øvrige afdelinger er lukket for ekspeditioner)
   
 • Lørdag den 1. juni 2019 kl. 09.00 – 16.00 på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek kl. 09.00-12.00.
   

Husk gyldig legitimation, fx. pas, kørekort eller sundhedskort, når du vil brevstemme. 

Stemmerummene på begge brevafstemningssteder er udstyret med handicapvenligt LED-lys og lup. På Ærø Rådhus er der endvidere opsat handicapvenligt hæve-sænkebord samt CCTV-forstørrelsesapparat. 

Afstemningen foregår fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på kommunens tre afstemningssteder:
 

Marstal                               Marstal Skole, Halvejen 24, Marstal

Ærøskøbing                     Ærø Rådhus, Statene 2, Ærøskøbing

Søby                                  Café Arthur, Ellehøjvej 1, Søby


Afstemningsstedet fremgår af det valgkort, som alle vælgere får tilsendt i ugen før valget.

Du kan afgive stemme i hjemmet, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen.  

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem skal udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved:

Har du hjemmehjælp, kan du få blanketten af hjemmehjælperen.

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice senest fredag den 24. maj 2019 kl. 18.00.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 63525000 og få udfyldt blanketten telefonisk.

Du vil herefter få besked om, hvilken dag og tidspunkt kommunens repræsentanter vil komme på besøg, så du kan stemme hjemme.

Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i kommunen end det, du er tilknyttet, såfremt ønsket er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen skal udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved:

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice senest tirsdag den 28. maj 2019 kl. 12.00.

Er du i tvivl om, hvilket afstemningssted du er tilknyttet, kan du kontakte Borgerservice på telefon 63525000.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 63525000 og få udfyldt blanketten telefonisk.

Du vil få skriftlig besked på, om din ansøgning imødekommes med oplysning om, hvilket afstemningssted du overføres til.

Vi kan oplyse, at du som hidtil kan få personlig bistand til at afgive din stemme på valgdagen på alle afstemningssteder, lige som du har mulighed for at afgive stemme umiddelbart udenfor ethvert afstemningssted (vognstemme), hvis der er behov for dette.

Hjælpemidler i form af sorte penne, LED-lys og lup til brug for svagtseende findes på samtlige afstemningssteder.

På Ærø Rådhus findes tillige et hæve/sænkebord og CCTV-forstørrelsesapparat.