Folkeafstemning om retsforbeholdet

Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning.

Nedenfor finder du aktuelle oplysninger om folkeafstemningen.

Du har også mulighed for at hente en informationspjece om folkeafstemningen i Borgerservice eller på Bibliotekerne.

Fra torsdag den 8. oktober 2015 er det muligt at brevstemme.

Der kan stemmes i ethvert Borgerservicecenter eller der, hvor kommunerne har oprettet brevstemmesteder i Danmark, på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område.

I Ærø kommune kan der brevstemmes i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek indenfor den almindelige åbningstid.

Husk at medbringe legitimation, f.eks. kørekort, pas eller sundhedskort.

Der holdes ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning på:

Ærø Rådhus:
Lørdag 28. november 2015 kl. 10.00 – 12.00.

Marstal Bibliotek:
Lørdag den 28. november 2015 kl. 10.00 – 12.00.

Sidste dag for at afgive brevstemme er tirsdag den 1. december 2015.  

Hent en informationspjece om folkeafstemningen i Borgerservice eller på Bibliotekerne.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive stemme i hjemmet.

Ansøgning herom skal udfyldes på et særligt skema.

Hent skemaet HER – i Borgerservice på Ærø Rådhus eller Marstal Bibliotek.

Det udfyldte skema skal indgives til Borgerservice i opholdskommunen.

Skemaet kan afleveres fra og med torsdag den 5. november 2015 og skal være afleveret senest mandag den 23. november 2015 kl. 12.00.

Vælgere, der indsender ansøgning, vil få besked om, på hvilken dag og tidspunkt de vil modtage besøg fra kommunen.

Vælgere, med handicap eller nedsat førlighed, kan efter ansøgning afgive sin stemme på afstemningsdagen på et andet valgsted i bopælskommunen end det, vælgeren er tilknyttet.

Ansøgning herom skal udfyldes på et særligt skema.

Hent skemaet HER -  i Borgerservice på Ærø Rådhus eller Marstal Bibliotek.

Det udfyldte skema skal indgives til Borgerservice i bopælskommunen.

Skemaet kan afleveres fra og med torsdag den 5. november 2015 og skal være afleveret senest onsdag den 25. november 2015 kl. 12.00.

Marstal

Marstal Skole, Halvejen 24, 5960 Marstal

Ærøskøbing

Ærø Rådhus, Statene 2, 5970 Ærøskøbing

Søby

Søby gl. Skole, Østerbro 31 A, 5985 Søby Ærø

 

Vælgere, med handicap eller nedsat førlighed, kan efter ansøgning afgive sin stemme på afstemningsdagen på et andet valgsted i bopælskommunen end det, vælgeren er tilknyttet.

Læs mere under Ændring af afstemningsted

Ansøgning om at afgive stemme i hjemmet

Ansøgning om ændring af afstemningsted