Herunder finder du en liste over bestyrelser, råd og nævn, hvor Ærø Kommune er repræsenteret. 

Bestyrelsen for Naturturisme I/S består af otte valgte politiske repræsentanter, to fra hver af de fire ejerkommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø.

For at sikre samarbejde og dialog omkring vores arbejde i Naturturisme I/S er der til bestyrelsen knyttet to medlemmer fra turisterhvervet og et medlem fra henholdsvis turistforeninger, land- og skovbrug, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Region Syddanmark.

Flemming Madsen - Formand
Svendborg Kommune

Bjarne Nielsen - Næstformand
Langeland Kommune 

Henrik Nielsen
Svendborg Kommune

Anne-Merete Mikkelsen
Faaborg-Midtfyn Kommune

Lars Tribler
Faaborg-Midtfyn Kommune 

Nynne Printz
Langeland Kommune 

Carl Jørgen Heide
Ærø Kommune

Ole Wej Petersen
Ærø Kommune

Tilknyttede medlemmer (uden stemmeret)
Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Dansk Skovforening

Michael Martin Jensen
Friluftsrådet

Peter Østergaard
Danmarks Naturfredningsforening

Allan Harsbo
Bike-erria (Turisterhvervet )

Anders Ulrich
Gorilla Park (Turisterhvervet)

Hans Jakob Clausen
Centrovice (Landbruget )

Morten Brixtofte Petersen
Region Syddanmark

Charlotte Stiller
Hotel Faaborg Fjord (Turistforening)