Kommunalbestyrelsen udpeger på det konstituerende møde medlemmer til en lang række udvalg, råd og nævn i kommunen.
Efterfølgende kan der af forskellige årsager ske ændringer i enkelte udpegelser.

I den blå boks herunder, finder du opdateret liste over kommunalbestyrelsens udpegelser til udvalg, råd og nævn i perioden 2014-17.

 

Liste over Kommunalbestyrelsens udpegelser til udvalg råd og nævn i perioden 2014-17.

Formand
Jørgen Otto Jørgensen, Søvænget 3, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 2160 2797
joj@aeroekommune.dk

Øvrige medlemmer
Søren Vestergaard, Vestergade 9, 5960 Marstal, (P)
Tlf. 51325369
sve@aeroekommune.dk

Kaj Nøttrup, Langebro 6, 5985 Søby Ærø (V)
Tlf. 20212024
kaj@aeroekommune.dk

Mads Boeberg Hansen, Buegade 13, 5960 Marstal (C)
Tlf. 40148681
mbh@aeroekommune.dk

Bent Juul Sørensen, Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 62522546
bjs@aeroekommune.dk

Formand
Carl Jørgen Heide, Teglgade 4, 5960 Marstal (P)
Tlf. 51232739
cjh@aeroekommune.dk

Øvrige medlemmer
Ole Wej Petersen, Plantagevej 7 A, 5960 Marstal (A)
Tlf. 62532309
owp@aeroekommune.dk

Inga Thomas, Bregninge Møllevej 4 tv, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 42321890
ibt@aeroekommune.dk

Anders Johansson, Skippergade 22 A, 5960 Marstal (C)
Tlf. 61285960
ajo@aeroekommune.dk

Inger-Marie Albertsen, Statene 19, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 62522592
ima@aeroekommune.dk

Formand
Lennart L. Mogensen, Tordenskjoldsgade 1 A, 5960 Marstal (V)
Tlf. 31430344
llm@aeroekommune.dk

Øvrige medlemmer
Karin Thumilaire, Vester Bregninge 21, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 6175 0638
kgt@aeroekommune.dk 

Peter Hansted, Borgnæsvej 8, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 30125615
pha@aeroekommune.dk 

Leo Holm, Ommelsvejen 36, 5960 Marstal (C)
Tlf. 62532069
leo@aeroekommune.dk

Flemming Boye, Sølvgade 22, 5960 Marstal (O)
Tlf. 62531296
fbo@aeroekommune.dk

Beboerklagenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Ærø Kommune har indgået aftale med Svendborg Kommune om at indgå i "Det fælleskommunale beboerklagenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner". 

På den baggrund er det Svendborg Kommune, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker en sag behandlet for Beboerklagenævnet.

Læs nærmere på Svendborg Kommunes hjemmeside

 

Formand:

Jørgen Otto Jørgensen, Søvænget 3, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 6252 2733
joj@aeroekommune.dk    

Øvrige medlemmer 
Politimesteren Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C.
Tlf. 6614 1448
bso001@politi.dk 

Ulla Balling, Statene 17, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 2884 6838

Henrik Schrøder, Østermarksvej 25, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 2829 2940

Ole Gilberg, Prinsensgade 13 B, 5960 Marstal
Tlf. 6253 3949

Repræsentant for de frivillige
Regionsleder Marianne Kjær, Beredskabsforbundet Region SyddanmarkRisikobaseret dimensionering af Redningsberedskabet 2013

Formand
Jørgen Otto Jørgensen, Søvænget 3, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 6252 2733
joj@aeroekommune.dk

Øvrige medlemmer
Søren Vestergaard, Vestergade 9, 5960 Marstal, (P)
Tlf. 51325369
sve@aeroekommune.dk

Kaj Nøttrup, Langebro 6, 5985 Søby Ærø (V)
Tlf. 20212024
kaj@aeroekommune.dk

Mads Boeberg Hansen, Buegade 13, 5960 Marstal (C)
Tlf. 40148681
mbh@aeroekommune.dk

Bent Juul Sørensen, Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 62522546
bjs@aeroekommune.dk

Politimesteren, Fyns Politi, Tilladelseskontoret, Postboks 904, 5100 Odense C
Tlf. 6520 1437

Ærø Restauratørforening
v/Ole Fich Jensen, Vestergade 38, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 7020 1912
fich@aeroehus.dk
 

Formand
Jan Fabricius, Birkholm 13, 5965 Marstal
Tlf. 3070 3116

Næstformand
Ole Wej Petersen, Plantagevej 7A, 5960 Marstal (A)
Tlf. 6253 2309
owp@aeroekommune.dk

Øvrige medlemmer
Kaj Nøttrup, Langebro 6, 5985 Søby Ærø (V)
Tlf. 2021 2024
kaj@aeroekommune.dk

Bent Juul Sørensen, Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 6252 2546
bjs@aeroekommune.dk

Frede Mortensen, Birkholm 15, 5965 Marstal
Tlf. 6254 1501

Formand
Birger Kristensen, Søndergade 49, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 2760
birger-helle@mail.dk
(udpeget af Ærøskøbing Byhistorisk Forening)

Næstformand
Leo Holm, Ommelsvejen 36, 5960 Marstal
Tlf. 6253 2069
leo@aeroekommune.dk
(udpeget af Ærø Kommunalbestyrelse)

Øvrige medlemmer
Marie Kreuter, Møllergader 16, 5960 Marstal
Tlf. 2170 5880
(udpeget af Ærø kommunalbestyrelse)

Mikkel Kühl, Brogade 10, 5970 Ærøskøbing
mk@arremus.dk
(udpeget af Ærø Museum)

Bjarne Søgaard,Reberbanen 24, 5960 Marstal
Tlf. 6253 3024
(udpeget af foreningen Snorren)

Formand:

Inga Blom Thomas, Bregninge Møllevej 4 tv, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 4232 1890
ibt@aeroekommune.dk

Næstformand:
Leo Holm, Ommelsvejen 36, 5960 Marstal (C)
Tlf. 6253 2069
leo@aeroekommune.dk

Retspræsident (dommer) Anni Højmark, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg

Psykolog Kjeld D. Sandahl

Psykolog Birgitte Mai Jeppesen

Styregruppen består af:

Formand 
Borgmester Jørgen Otto Jørgensen (A)
Søvænget 3
5970 Ærøskøbing

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg

Kommunalbestyrelsesmedlem Leo Holm
(udpeget af Ærø Kommunalbestyrelse)

Direktør Keld Møller, Ærøfærgerne

Erhvervs-, plan- og teknikdirektør Kirsten Johansen

Leder af Løn og Økonomi Dorthe Vistrup

Projektkoordinator Trine Heinemann 

Kontakt: the@aeroekommune.dk  

Se projektets hjemmeside her

Formand
Jacob Balslev, Klausenskovvejen 2, 5960 Marstal
tlf. 6252 4010

Øvrige medlemmer
Ole Wej Petersen, Plantagevej 7A, 5960 Marstal (A)
Tlf. 6253 2309
owp@aeroekommune.dk

Mads Boeberg Hansen, Buegade 13, 5960 Marstal (C)
Tlf. 4014 8681
mbh@aeroekommune.dk

Bent Juul Sørensen, Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 6252 2546
bjs@aeroekommune.dk

Lennart Mogensen, Tordenskjoldsgade 1A, 5960 Marstal
tlf. 3143 0344
llm@aeroekommune.dk

Jørgen Roos, Teglgade 2, 5960 Marstal
Lilian Stubbe, Græsvængevej 5, 5960 Marstal
Ulla De Frey, Thorupvej 22, 5970 Ærøskøbing
Poul Meirum, Vestergade 24, 5960 Marstal
Leif Knudsen, Øverste Midtmarksvej 4, 5960 Marstal
Anne Lykke Arrias, Ellenet 23, 5960 Marstal

Formand
Inger-Marie Albertsen, Statene 19, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 62522592
ima@aeroekommune.dk

Øvrige medlemmer:
Karin Thumilaire, Vester Bregninge 21, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 6175 0638
kgt@aeroekommune.dk

Kaj Nøttrup, Langebro 6, 5985 Søby Ærø (V)
Tlf. 2021 2024
kaj@aeroekommune.dk

Ole Nielsen, Ellenet 8, 5960 Marstal

Susan Kromann, Enighedsstræde 2, 5960 Marstal

Mette Barslund Pedersen, Baggårde 16,-2, 5970 Ærøskøbing

Formand:
Mikkel Kühl, Brogade 10, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 6252 2950
mk@arremus.dk

Øvrige medlemmer:
Niels Vestergaard, Egehovedvej 11, 5960 Marstal
Tlf. 6253 2398

Per Lohals, Nørrebro 25, 5985 Søby 
Tlf. 6258 1358


 

Huslejenævnet træffer afgørelse, hvis der er tvister (dvs. uenigheder) mellem lejere og udlejere i private boliger.

Ærø Kommune har indgået aftale med Svendborg Kommune om at indgå i "Det Fælleskommunale Huslejenævn for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner". 

På den baggrund er det Svendborg Kommune, du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker en sag behandlet for Huslejenævnet.

Læs nærmere på Svendborg Kommunes hjemmeside

 

Formand
Lennart Mogensen, Tordenskjoldsgade 1 A, 5960 Marstal (V)
Tlf. 3143 0344
llm@aeroekommune.dk
(Udpeget af Ærø kommunalbestyrelse)

Øvrige medlemmer

Flemming Boye, Sølvgade 22, 5960 Marstal (A)
Tlf. 6253 1296
fbo@aeroekommune.dk
(Udpeget af Ærø kommunalbestyrelse)

Bjarne Søgaard, Reberbanen 24, 5960 Marstal
Tlf. 6253 3024
reberbanen24@outlook.com
(Udpeget af Foreningen Snorren)

Tommy Christensen, Østergade 8, 5960 Marstal
tommymusik@privat.dk
(Udpeget af Museet)

Jens Lindholm, Møllergade 1, 5960 Marstal
jens.lindholm@mail.dk
 

Formand
Karin Thumilaire, Vester Bregninge 21, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 6175 0638
kgt@aeroekommune.dk
(Udpeget af Ærø Kommunalbestyrelse)

Øvrige medlemmer
Inger-Marie Albertsen, Statene 19, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 6252 2592
ima@aeroekommune.dk
(Udpeget af Ærø kommunalbestyrelse)

Birger Kristensen, Søndergade 49, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 2760
birger-helle@mail.dk
(Udpeget af Ærøskøbing Byhistorisk Forening)

Nicolaj Friderichsen, Vestergade 46, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 2590
fri@dadlnet.dk
(Udpeget af Ærøskøbing Fonden)

Mikkel Kühl, Brogade 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 2950
mk@arremus.dk
(Udpeget af Ærø Museum)

Frede Groth Hansen, Gråhøje 1, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 3511 4085
kyria@city.dk
(Borgerrepræsentant)

 

Formand:
Jørgen Otto Jørgensen
joj@aeroekommune.dk

Udpeget af kommunalbestyrelsen:
Leo Holm
leo@aeroekommune.dk 

(SE - Syd Energi)
Per Mortensen
p.mortsen@gmail.com

(Repræsentant for fjernvarmeforsyningen)
Jan Ivert Kristensen
aeroe_varme@post.tele.dk

(Repræsentant for de ærøske håndværkere)
Lars Albertsen
Stokkebysmede@mail.dk

(Repræsentant for Ærø biogas)
Kaj Allan Jørgensen
hanne.kaj@gmail.com

(Repræsentant for fjernvarmeforsyning)
Lasse Kjærgaard Larsen

(Repræsentant for Ærø Energi- og Miljøkontor)
Rune Schmidt

 

 

Økonomiudvalget

Borgmester
Jørgen Otto Jørgensen, Søvænget 3, 5970 Ærøskøbing (A)
Tlf. 2160 2797
joj@aeroekommune.dk

Søren Vestergaard, Vestergade 9, 5960 Marstal, (P)
Tlf. 51325369
sve@aeroekommune.dk

Kaj Nøttrup, Langebro 6, 5985 Søby Ærø (V)
Tlf. 20212024
kaj@aeroekommune.dk

Mads Boeberg Hansen, Buegade 13, 5960 Marstal (C)
Tlf. 40148681
mbh@aeroekommune.dk

Bent Juul Sørensen, Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing (Æ)
Tlf. 62522546
bjs@aeroekommune.dk

Transportdirektør
Keld Møller
kmm@aeroe-ferry.dk
62 52 40 00 / 20 56 40 01

Økonomi- og personalechef
Jørgen B. Hansen
jbh@aeroe-ferry.dk
62 52 40 00 / 29 25 39 46

Medarbejderrepræsentanter
Lars Kristiansen
lars@krogkilde.dk
61 38 44 41

Peter Noltenius
pnoltenius@hotmail.com
51 29 57 40

Jesper Kock
lebyvej@gmail.com
20 44 84 48

Formand:
Aksel Krogenlund, Brovej 3, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1498

Øvrige medlemmer:
Mikkel Kühl, Brogade 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 2950
mk@arremus.dk

Birger Dovald Petersen, Søby Midtvej 3, 5985 Søby Ærø
Tlf. 6258 1390

 

 

Formand
Lilly Christensen, Jagtvej 10, 5960 Marstal, Tlf. 6253 1671

Næstformand
Georg Augustenborg, Øverste Skovbymark 3, 5985 Søby Tlf. 6258 2088

Kasserer
Vivi Degner, Markgade 5, 5960 Marstal, Tlf. 6253 1162

Sekretær 
Pt. Lilly Christensen, Jagtvej 10, 5960 Marstal, Tlf. 6253 1671

Øvrige medlemmer
Bent Rasmussen, Nissens Have 13, 5960 Marstal, Tlf. 6253 2023
Conny Rasmussen, Vesterbro 11, 5970 Ærøskøbing, Tlf. 6252 2220
Søren Nielsen, Møllevejen 72, 5960 Marstal, Tlf. 6253 1787
Lonny Henriksen, Tordenskjoldsgade 18, 5960 Marstal, Tlf. 6253 2270

 

Borgmester Jørgen Otto Jørgensen
joj@aeroekommune.dk 

Kommunalbestyrelsesmedlem Bent Juul Sørensen
bjs@aeroekommune.dk

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg
lr@aeroekommune.dk 

Trandportdirektør Keld Møller
kmm@aeroekommune.dk 

Medarbejderrepræsentant Anne Marie Stenbæk Jensen