Med henblik på af fremme dialogen mellem kommunens borgere og Ærø Kommunalbestyrelse har kommunalbestyrelsen indført spørgetid i tilknytning til de ordinære møder.

Der er fastsat regler for spørgetiden. Reglerne kan læses i nedenstående blå boks