Nedenfor kan du finde forskellige politikker, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune.
Politikkerne åbner som pdf.filer.

Alkoholplan

Alkoholpolitik på Ærø

Beskæftigelsesplan 2018
Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2018

Børnepolitik 2017-2020

Erhvervspolitik

Folkeoplysnings- og kulturpolitik

Forsikringspolitik

Handicap- og psykiatripolitik

IT-Sikkerhedspolitik

Kostpolitk - Børnehusene

Ligestillingsredegørelse 2015

Resultatkontrakt 2017 - mellem Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening

Samarbejdsaftale Letter of intent mellem Sønderborg kommune og Ærø kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen

Sundhedspolitik

Turismepolitik

Udbuds- og indkøbspolitik 2017

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde
Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde - Bilag

Ungdomspolitik 2017 - 2020

Værdigrundlag for ansatte i Ærø Kommune

Værdighedspolitik
Værdighedspolitik – Redegørelse for anvendelse af midler 2016
Værdighedspolitik – Redegørelse for anvendelse af midler 2017
Værdighedspolitik - Redegørelse for anvendelse af midler 2018