Formålet med turismefremmeindsatsen på Ærø er at udnytte øens store potentiale som turistdestination til at øge øens indtægter og skabe direkte og afledte arbejdspladser.

 • Turismen skal udvikles i respekt for øens natur, kultur og historie og øens befolkning, så øen sideløbende kan opretholdes og udvikles som et spændende og aktivt helårssamfund.
 • Turismefremmeindsatsen skal både sigte mod at øge antallet af turister og at øge turisternes gennemsnitlige døgnforbrug.
 • Markedsføring af øen som turistdestination skal prioriteres særligt.
 • Udvikling af turismen uden for den egentlige højsæson skal prioriteres særligt.
 • Ærø Kommune skal understøtte turismen gennem proaktiv planlægning, udvikling og vedligeholdelse af infrastruktur og rammebetingelser samt udvikling af kommunens serviceydelser.

Niveau1

Visionen, den tilstand vi befinder os i, i 2025

 • Turismefremmeindsatsen fokuserer særligt på følgende målgrupper:
   
  • Lystsejlere
  • Familier med børn
  • Par + 50
  • Vandrere
  • Cyklister
  • Lystfiskere
  • Lejrskoler
  • Sundhedsturister
  • Naturturister
  • Badeturister
  • Tematurister
  • En-dagsturister
 • Ærø er den førende ø-destination i Danmark målt i antal overnatninger per år i forhold til indbyggertallet.
 • Ærø er den førende lystsejlerdestination i Danmark målt i antal overnattende både i havnene.
 • Ærø er den førende vandrerø i Danmark målt i antal km mærkede og kortlagte vandrestier i forhold til øens areal.
 • Ærø er den førende cykelø i Danmark målt i antal km cykelstier og cykelvenlige veje i forhold til øens areal.
 • Der er udviklet attraktive tilbud for rideturister.
 • Turismen udenfor højsæsonen er øget markant over de seneste 15 år målt i antal overnatninger og endagsturister.
 • Der findes et rigt tilbud til familier med børn, fokuseret på "leg og læring", altså ferier med indhold for hele familien.
 • Sammenhængende pakkerejsetilbud målrettet fokuserende på sund livsstil og aktiviteter (golf, højskoletilbud) er blevet en stor succes
 • Ærø Turist- og Erhvervsforening er den drivende kraft i udviklingen af turismen på Ærø og har tilstrækkelige midler til en optimal og effektiv markedsføring af Ærø som turistø, koordinering og udvikling af tilbud samt servicering af øens gæster.
 • Den eksterne markedsføring af Ærø sker primært over internettet med Ærøportalen som den vigtigste informationskilde til øens tilbud for turister.
 • Ærøfærgerne er en integreret del af markedsføringen af Ærø til turisterne gennem informationsfaciliteter ombord og aktiv markedsføring ombord af lokale tilbud og produkter.
 • Ærø er fortsat en uafhængig og selvstændig  turistdestination, men deltager  i det omfang det tilgodeser øens interesser i samarbejde med region Syddanmark,  Als, Fyn og Langeland.

Niveau 2

De ting man vil nå i en 4-årig periode (2011-2014), ting der markerer en forandring opstillet i realistiske målbare tidsmæssige rammer i forhold til afsatte ressourcer

 • Ærø Kommune indgik i 2011 en 4-årig resultatkontrakt med Ærø Turist- og Erhvervsforening, der understreger, at foreningen er den drivende kraft i udviklingen af turismen på Ærø, sikrer foreningen midler til en effektiv markedsføring af Ærø som turistdestination samt sikrer, at foreningen inddrages som høringspart i alle kommunale forhold, der vedrører turisme, erhverv og bosætning.
 • Ærø Kommune medvirker til at der i 2011 lægges en plan for udbygning og drift af Ærøskøbing Campingplads.
 • Ærø Kommune sigter mod at outsource driften af Marstal Vandrerhjem i 2013 efter den påtænkte renovering af vandrerhjemmet i 2012.
 • Ærø Kommune medvirker i 2010-13 , at Søbygaard udvikler sig til centrum og udgangspunkt for legende og lærende aktiviteter indenfor historiske, kulturelle og naturmæssige oplevelser på Ærø. Staten søges engageret i den økonomiske drift af Søbygaard.
 • Ærø Kommune medvirker i 2011-12 til, at Øhavets Restaureringscenter opbygges og udvikles på havnen i Ærøskøbing
 • Ærø Kommune medvirker i 2011-13 til, at der etableres et maritimt oplevelsescenter omkring Eriksens Plads i Marstal.
 • Ærø Kommune medvirker i 2011-13 til udvikling af Søby Havn som en attraktiv destination for lystsejlere.
 • Informationstavler på havnene i Søby, Ærøskøbing og Marstal opgraderes og/eller nyetableres i 2011-12, så det er nemt at finde byernes forskellige faciliteter og tilbud.
 • Ærø Kommune opsætter i 2013 i samarbejde med Ærø Museum og Byhistorisk Forening diskrete og designede informationstavler på Ærøskøbings 39 fredede huse og andre bygninger med historisk interesse.
 • Ærø Kommune etablerer og vedligeholder løbende afmærkninger og informationstavler på øens sammenhængende stisystem.
 • Ærø Kommune fortsætter i 2011-14 udbygningen af øens cykelstier og cykelvenlige veje, og påtager sig vedligeholdelsen af nye strækninger.
 • Ærø Kommune sikrer, at der i forbindelse med udbygningen af Øhavets Restaureringscenter etableres passende toiletforhold på havnen i Ærøskøbing.
 • Nevrestien mellem Ærøskøbing og dæmningen ved Graasten Nor er i 2011 en realitet.
 • I 2013 opsættes flere diskrete og designede papirkurve i Ærøskøbing og Marstal bymidte samt ved øens badestrande.
 • Ærø Kommune etablerer i 2013 i samarbejde med private lodsejere et mindre antal shelters for vandrere og roere.
 • Ærø Kommune medvirker i 2011 til, at der arbejdes videre for at søge Ærøskøbing optaget på Unescos liste over Verdens Kulturarv
 • Ærø Kommune fremlægger i 2012 oplæg til politisk stillingtagen om, at Ærø Turist­ og Erhvervsforening inddrages i et samarbejde om havneopkrævningen i Marstal og Ærøskøbing havne.
 • P de forlængede Ærøfærger indrettes i 2011 informationslounge ombord og infoskærmene bliver en levende og integreret del af turistinformation af øens gæster.

 

Karsten Landro
Borgmester   

Lars Rud
Kommunaldirektør