letter of intent

Repræsentanter fra Ærø Kommune og fra Sønderborg Kommune afholdt fællesmøde i Sønderborg den 20. oktober 2014.

Dette letter of intent om det fremadrettede samarbejde mellem de 2 kommuner er indgået på grundlag af drøftelsen i dette fællesmøde .

Det regionale samarbejde på tværs af Lillebælt skal udgøre en ramme for samarbejdet mellem de 2 kommuner.

En forudsætning for samarbejdet er, at der er en effektiv færgeforbindelse mellem Ærø og Als samt en effektiv busbetjening af færgeafgange og -ankomster på såvel Ærø som Als.

De 2 kommuner vil arbejde for, at denne forudsætning opfyldes.

Der er enighed om, at det fremadrettede samarbejde mellem de 2 kommuner skal fokuseres på konkrete udviklingsprojekter, der tilfører begge parter værdi.

Udviklingsprojekterne skal vedrøre følgende 4 temaer:

  1. Turisme
  2. Studie- og bomuligheder
  3. Kultur til kommunernes borgere
  4. Energi og miljø

Tema1: Turisme

Undertemaer:

Kystturisme

En meget stor del af turismen i både Ærø og Sønderborg Kommuner er baseret på aktiviteter, der vedrører begge kommuners kystområder.

Kommunerne vil samarbejde og støtte hinandens indsats for fortsat synlighed og indflydelse inden for det nationale initiativ vedr. kyst-og naturturisme og det tværregionale initiativ vedr. østersøturisme.

Kommunerne vil udvikle konkrete samarbejdsprojekter, der kan trække flere turister til begge kommuner, herunder projekter, der opmuntrer til, at turister på et længere ophold i den ene kommune tager på besøg i den anden kommune.

Områdeinitiativ Lillebælt

Sønderborg Kommune har tilsluttet sig initiativet om at udvikle Lillebæltsområdet til Nordeuropas bedste ressort for aktiv kystturisme i et fremtidigt lnterreg 5A projekt.

Ærø Kommune bakker op om dette initiativ, og de 2 kommuner arbejder for at udvikle konkrete samarbejdsprojekter inden for initiativets rammer.

Natur- og kulturturisme

Ærø og Sønderborg Kommuner vil arbejde aktivt sammen om at formidle hinandens natur- og kulturtilbud. I forlængelse heraf vil kommunerne skabe kontakt mellem de ansvarlige for formidling af hhv. natur-og kulturaktiviter i de 2 kommuner.

Tilbuddene formidles til borgerne og turisterne i de 2 kommuner med annoncering og brochurer.

Tema 2: Studie-og bomuligheder

Undertemaer:

Uddannelser

Sønderborg

De unge på Ærø tager som udgangspunkt til Svendborg/Fyn, når de skal uddanne sig efter folkeskoleniveau.

I Sønderborg ligger 2 almene gymnasier, en erhvervsskole og en handelsskole.

Derudover ligger der et erhvervsakademi med kortere videregående uddannelser og Sønderborgafdelingen af SDU med uddannelser på både bachelor- og kandidatniveau.

Disse uddannelsesmuligheder skal gøres mere synlige for de unge på Ærø gennem annoncering, præsentation på Ærø af tilbuddene, besøg på skolerne i Sønderborg, brobygningsforløb mv.

Ærø

Marstal Navigationsskole og Øernes VUC Ærø tilbyder en bred vifte af maritime uddannelser og kurser, herunder en 3-årig HF-Søfart, uddannelser til kystskipper, sætteskipper og skibsfører og forskellige efter- og videreuddannelsesforløb.

Kommunerne bakker op om, at disse uddannelsesmuligheder synliggøres for unge fra Sønderborg Kommune, herunder særligt den 3-årige HF-Søfart, der fremadrettet vil have 3 spor, dvs. op til 84 elever, pr. årgang.

Bomuligheder

Sønderborg

Kollegiernes kontor i Sønderborg råder over ca. 1600 kollegieværelser til priser fra 2000 kr./måned.

I sammenhæng med synliggøreisen af uddannelsestilbuddene skal der ske en synliggørelse af bomulighederne og hele studiemiljøet i Sønderborg over for unge på Ærø.

Ærø

Værelseskapaciteten i Marstal gør det p.t. muligt at indkvartere ca. 300 studerende i et mix af almene, private og kommunale boliger.

Det forventes, at antallet af studerende vil være stigende på grund af en udvidelse fra 1/8-14 fra 2 til 3 spor på HF-Søfart.

Værelseskapaciteten vil blive tilpasset, så den matcher det stigende antal studerende.

I sammenhæng med synliggøreisen af uddannelsestilbuddene skal der ske en synliggørelse af bomulighederne og hele studiemiljøet i Marstal over for unge fra Sønderborg Kommune.

Tema 3: Kultur til kommunernes borgere Undertemaer:

Kultursamarbejde

Der er et stort og bredt udbud af kulturtilbud i Sønderborg, der kan være attraktive for borgere og turister på Ærø.

Tilsvarende er der en række kulturelle tilbud på Ærø, herunder bl.a. klassiske sommerkoncerter på Søbygaard, operaforestilling i Marstal, jazzfestival og harmonikafestival, der kan være interessante for borgere og turister i Sønderborg Kommune.

Disse kulturtilbud skal gøres synlige og tilgængelige for de 2 kommuners borgere.

Der skal arbejdes for, at de skolerettede kulturtilbud i Sønderborg også kan være tilbud til skolerne på Ærø.

Tema 4: Energi og miljø

Undertemaer:

Havvindmøller

Sønderborg Kommune vil formidle kontakt til Sønderborg Forsyning mhp., at Sønderborg Forsyning og Ærø Kommune kan holde hinanden orienteret om et evt. engagement i havvindmølleprojekter.

Grøn transport - elfærger

Ærø og Als er forbundet med en færge.

Sønderborg og Ærø Kommuner vil arbejde sammen for at understøtte arbejdet med mere "grøntransport". Det konkrete mål vil være indsættelse af en el-færge på ruten mellem Als og Ærø.

 

Sønderborg d. 12. november 2014          Ærø d. 18 marts 2018                         

 

Den underskrevne aftale kan hentes som pdf. via dette link