Nedenfor kan du finde forskellige politikker, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune.
Politikkerne åbner som pdf.filer.

Alkoholplan

Alkoholpolitik på Ærø

Arbejdsklausul vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i fbm. arbejde udført for Ærø kommune

Beskæftigelsesplan 2016 - 2019

Børnepolitik 2017-2020

Erhvervspolitik

Folkeoplysnings- og kulturpolitik

Forsikringspolitik

Handicap- og psykiatripolitik

IT-Sikkerhedspolitik

Kostpolitk - Børnehusene

Ligestillingsredegørelse 2015

Resultatkontrakt 2017 - mellem Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening

Samarbejdsaftale Letter of intent mellem Sønderborg kommune og Ærø kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen

Sundhedspolitik

Turismepolitik

Udbuds- og indkøbspolitik 2016
Bilag 2 til Kommunens Udbuds-og Indkøbspolitik

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde
Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde - Bilag

Ungdomspolitik 2017 - 2020

Værdigrundlag for ansatte i Ærø Kommune

Værdighedspolitik
Værdighedspolitik – Redegørelse for anvendelse af midler 2016
Værdighedspolitik – Redegørelse for anvendelse af midler 2017