Ærø Kommune har søgt om tilladelse til etablering af pumpe i vandløb ved Ærø flyveplads for at forbedre afvandingsforholdene på flyvepladsen.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3426.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 24. juni 2019. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.

Afgørelsen kan ses her

 

Projektet har til formål at forbedre afvandingsforholdene på flyvepladsens landingsbane.

Afgørelsen kan ses herDer er truffet afgørelse om nedklasseficering af det regulativlagte offentlige vandløb ”Afløbet fra Pilegårdene”  
fra vandløb til Vejteknisk anlæg.

Se afgørelsen her