Afgørelse om nedklasseficering det offentlige vandløb Afløbet fra Pilegårdene

Der er truffet afgørelse om nedklasseficering af det regulativlagte offentlige vandløb ”Afløbet fra Pilegårdene”  
fra vandløb til Vejteknisk anlæg.

Se afgørelsen her