Ærø Kommunalbestyrelse har på sit møde den 17. maj 2017 besluttet at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til Planstrategi 2017 for Ærø Kommune.
  • Forslag til tillæg til Planstrategi nr. 1 – Udlæg af nye sommerhusområder.
  • Forslag til tillæg til Planstrategi nr. 2 – Udlæg af udviklingsområde ved Marstal.


Yderligere information:
Forslagene kan ses på bibliotekerne, på Rådhuset, forslagene kan også læses her:​


Planforslagene er fremlagt i offentlig høring 8 uger fra den 12. juni 2017 til den 7. august 2017.

Indsigelser, ændringsforslag eller kommentarer til forslaget, skal sendes skriftligt i form af e-mail til: post@aeroekommune.dk eller brev til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing.
Brev eller e-mail skal være modtaget senest 7. august 2017.
 

Miljøvurdering:
Baseret på en screening for miljøvurdering, vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for planerne.